กสทช.ล้อมคอกแอพพลิเคชั่น!

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมผู้นำและผู้บริหารระดับสูงองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศหรือ ATRC Leaders ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือถึงแนวทางการกำกับดูแลบริการประเภท Over The Top (OTT) ซึ่งเป็นบริการสื่อสารแพร่ภาพและเสียงผ่านแอพพลิเคชั่นบนอินเตอร์เน็ต อาทิ Line, Facebook, Youtube, บริการ Uber, Alibaba, Airbnb ที่เป็นปัญหาในทั่วโลกขณะนี้ ว่าควรจะมีการกำกับดูแลหรือไม่และหากจะต้องกำกับดูแลจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่มีการกำกับดูแล จึงเกิดปัญหาเหมือนกรณีอูเบอร์ แท็กซี่ ในประเทศไทย
          "ทั่วโลกให้ความสำคัญมากในการที่จะกำกับดูแลธุรกิจบริการ OTT แต่ก็ยังไม่มีแนวทางในการกำกับที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องหารือกัน เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นด้วย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เกิดการแข่งขันในตลาดบริการออนไลน์อย่างยั่งยืน".