จี้ธุรกิจปรับตัวรับยุค4.0 กสทฯเปิดตลาด"คลาวด์"พรีเพด

 เพลินจิต * ไมโครซอฟต์ (กระทุ้งธุรกิจปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล ยกระดับตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยี ชู 4 เทรนด์พัฒนาสินค้าและบริการ ขณะที่เฟซบุ๊กแนะต้องให้ความสำคัญระดับบุคคล ด้าน "แคท" รุกตลาดคลาวด์
          นายโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยในเสวนา Thailand ICT Management Forum 2017 ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ว่า ขณะนี้ธุรกิจเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มตัว เห็นได้ชัดว่าเส้นแบ่ง ระหว่างโลกกายภาพและโลกดิจิตอลเริ่มไม่ชัดเจน โดยทุกองค์กร ธุรกิจที่ต้องการจะอยู่รอด จำเป็นต้องปรับตัวให้เป็นบริษัททางด้าน เทคโนโลยี แม้ว่าเดิมทีจะขาย สินค้าที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเทคโน โลยีก็ตาม โดยธุรกิจจำเป็นต้องประยุกต์สินค้าและบริการของตัวเองให้เข้าสู่โลกดิจิตอลให้ได้
          โดยปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จในยุคนี้ มีด้วยกัน 4 ด้านคือ 1.ปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับยุค สมาร์ทโฟน เนื่องจากคนไทยมีการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ท โฟนมากขึ้น 2.บริการคลาวด์ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจ สามารถ ประยุกต์การใช้งานใน โลกดิจิตอลที่ง่ายขึ้นและมีต้น ทุนที่ต่ำ 3.บิ๊กดาต้า ซึ่งธุรกิจสามารถ นำข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า มาปรับ ใช้เพื่อสร้างสินค้าและบริการให้ โดนใจมากที่สุด และปัจจัยสุด ท้ายที่มาแรงมาก คือ แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) ซึ่ง คาดว่าจะเป็นบริการที่นิยม อาทิ บริการแชตบอท ซี่งธุรกิจสามารถ ใช้ระบบอัตโนมัติในการสื่อสารกับลูกค้าได้
          ด้านนายอานนท์ สันติวิสุทธิ์ ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เฟซบุ๊ก ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า เฟซบุ๊กให้ความสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการใช้งานกับผู้ใช้งานระดับบุคคล โดยเฉพาะเนื้อหาบนฟีด ที่ต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งานมากที่สุด โดยสถิติของผู้ใช้เฟซบุ๊ก พบว่า เฉลี่ยเข้าใช้งานเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง มีการเข้าใช้งานเฉลี่ย 14 ครั้งต่อ วันและเฉลี่ยใช้เวลาในการดูโพสต์ เพียง 1.7 วินาทีต่อ 1 โพสต์ ฉะนั้น โจทย์ที่สำคัญของธุรกิจคือจะทำอย่างไรให้ลูกค้าอยู่กับเนื้อหาที่องค์กรต้องการจะสื่อมากที่สุด โดยเฟซบุ๊กมีเครื่องมือที่จะใช้คัด กรองกลุ่มเป้าหมายให้ลงลึกระดับบุคคลมากที่สุด
          นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า ในปีนี้ได้เน้นการพัฒนาบริการ คลาวด์ (Cloud) แบบพรีเพด (prepaid) คือใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้น ในชื่อ ไอริส สตาร์ทอัพ เพื่อสนับ สนุนความต้องการของกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) และสตาร์ทอัพ (Startup) สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ จากเดิมที่บริการนี้ จะเป็นลักษณะโพสเพด คือใช้งานก่อนแล้วจ่ายทีหลังเป็นการเหมาจ่ายทุกอย่าง
          โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ผลตอบรับการใช้งานที่มีต่อการใช้คลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณ 40% ต่อปี และในปี 2559 มีอัตราการเติบโตของรายได้ 214 ล้านบาท เติบโตจากปี 2558 ที่มีรายได้ 105 ล้านบาท คิดเป็นเติบโต 104%.