3ค่ายมือถือชิง"คลื่น2300"ทีโอที

ทีโอทีพร้อมเปิดรับซอง  คาด พ.ค.นี้รู้ผลผู้ชนะ
          ทีโอทียิ้มสรรหาคู่ค้า 2300 เมกะเฮิรตซ์ ได้ครึ่งทาง หลัง 6 บริษัทรุมเสนอแผนธุรกิจ "เอไอเอส ดีแทค ทรู" มาครบพร้อมชิงบิวตี้ คอนเทสต์  คาด พ.ค.นี้ รู้ผลผู้ชนะ
          นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วานนี้ (27 มี.ค.) ทีโอที เปิดให้บริษัทที่สนใจยื่นข้อเสนอ เกี่ยวกับแผนธุรกิจรายละเอียดการขยายโครงข่ายและผลตอบแทนที่จะให้กับทีโอทีในการเป็นคู่ค้าให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 60 เมกะเฮิรตซ์ ปรากฏว่ามีบริษัทที่สนใจยื่นแผนธุรกิจจำนวน 6 บริษัท จาก 13 บริษัทที่สนใจมารับรายละเอียด
          ได้แก่ 1.บริษัท ทานตะวัน เทเลคอม จำกัด 2.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น 3.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 4.TUC RMV for 2300 MHz Consortium กลุ่มทรูฯ 5.บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด และ 6.บริษัท โมบาย แอลทีอี จำกัด
          จากนั้นสองบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จำกัดที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และบริษัทไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ จำกัดที่ปรึกษาด้านการเงิน จะใช้เวลา 60 วันพิจารณาและจะสามารถประกาศผลการคัดเลือกแบบบิวตี้ คอนเทสต์ รอบแรกภายในวันที่ 12 เม.ย.นี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนขั้นตอนต่อไป ได้แก่ การเจรจากับคู่ค้าในรายการที่ได้รับการคัดเลือกหลังจากนั้นคือระหว่างวันที่ 18-28 เม.ย. และคาดว่าได้ผู้ชนะภายในเดือน พ.ค. จากนั้นจะส่งสัญญาให้คณะกรรมการบริษัทรับรองและส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดดู คาดว่าจะไม่มีปัญหาและสามารถเซ็นสัญญาได้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ โดยจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 4 ปีนี้
          "การที่ กสทช.ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลการบริหารคลื่น 2300 ของทีโอที เป็นสิ่งดี หากเราทำตามกรอบของมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.กสทช. เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนสัญญาเราจะส่งให้อัยการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องให้ กสทช.ตรวจ แต่จะเป็นการรายงานผลให้กสทช.ดู ตามการให้บริการเอ็มวีเอ็นโออยู่ด้วย" สำหรับการจัดเก็บเอกสารข้อเสนอกระบวนการจัดเก็บเอกสารข้อเสนอมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เอกสารจะถูกเก็บไว้ในห้องประชุม 8 ชั้น 3 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ อยู่ภายในห้องไม่สามารถนำเอกสารข้อเสนอออกจากห้องดังกล่าวได้ 2.หน้าห้องจะมี เจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 3.การเข้า ห้องจัดเก็บเอกสารได้ล็อก 3 ชั้น ต้องไขทุกชั้นจึงสามารถเปิดเข้าห้องได้ กุญแจชั้นที่ 1 คือประตูห้อง ดูแลรักษาและรับผิดชอบโดยทีโอทีกุญแจชั้นที่ 2 ดูแลรักษาและรับผิดชอบโดยบริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด และกุญแจชั้นที่ 3 ดูแลรักษาและรับผิดชอบโดยสองบริษัทที่ปรึกษา กุญแจ 2 ชั้นหลังนี้เป็นกุญแจโซ่คล้องมือจับประตูแน่นหนา 4.เอกสารข้อเสนอที่ได้รับมาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายในห้องที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ใส่ไว้ในตู้เหล็กพร้อมกุญแจล็อกอีกชั้นหนึ่ง 5. ห้องที่จัดเก็บเอกสารมีการเก็บภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งภายในและภายนอกห้องตลอด 24 ชั่วโมงมีกล้อง 4 ตัว ติดตั้งที่หน้าห้องจัดเก็บเอกสาร 2 ตัว และภายในห้องจัดเก็บเอกสาร 2 ตัว
          นายรังสรรค์ กล่าวว่า การประเมินข้อเสนอประกอบด้วยพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นมาทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ 1.ข้อเสนอด้านเทคนิค และ 2.ด้านการลงทุนและผลตอบแทน พิจารณาทั้ง 2 ส่วนพร้อมกัน โดยข้อเสนอด้านเทคนิคมีน้ำหนัก 40 % และข้อเสนอการลงทุนและผลตอบแทนมีน้ำหนัก 60% รวมเป็น 100% คะแนนรวมจากการพิจารณาข้อเสนอทั้ง 2 ส่วนจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาต่อไป กรณีที่มีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุดใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ราย ทาง บริษัทอาจเรียกผู้ยื่นข้อเสนอมากกกว่า 1 รายเพื่อทำการเจรจาในขั้นตอนต่อไป
          แผนคลื่น2300'4จี แอลทีอี'
          ตามแผนธุรกิจคู่ค้าจะเป็นผู้จัดให้มีโครงข่าย 4จี แอลทีอี ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นในอนาคต รองรับอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สายแบบประจำที่ (Fixed Wireless Broadband) และโมบายบรอดแบนด์ บนย่านความถี่ 2300 เมกะเฮิรตช์เต็มทั้ง 60 เมกะเฮิรตช์ มีเป้าหมายวางแผนการใช้งานโครงข่ายที่สามารถรองรับลูกค้า คาดว่าจะสามารถติดตั้งและเปิดให้บริการภายในปีแรกไม่น้อยกว่า 1,800 แห่ง และติดตั้งโครงข่ายให้ครอบคลุม เมืองหลักสำคัญภายใน 2 ปี จากนั้นจะเพิ่มจำนวนตามประมาณการผู้ใช้งานที่คาดว่าภายใน 5 ปี จะขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมตามแผน หาก ความจุไม่พอ หรือยังมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ทีโอที คาดว่าจะสามารถขยายความจุ และเวลาในการให้บริการได้จากเดิมที่คลื่น จะต้องหมดอายุในปี 2568 ก็ตาม
          สำหรับรูปแบบการให้บริการนั้น ทีโอที จะนำความจุไปให้บริการ ในบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สาย 20% ตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าครัวเรือนในชานเมือง และพื้นที่ห่างไกล โดยจะใช้แบนด์วิธ 60 เมกะเฮิรตช์ ของคลื่น 2300 เมกะเฮิรตช์ บริการโมบายบรอดแบนด์  20% เป้าหมาย คือกลุ่มลูกค้าทีโอที ให้บริการเขตเมือง และเขตชานเมืองผ่านอุปกรณ์ดองเกิล สำหรับลูกค้าใหม่ และซิมการ์ดเสริม สำหรับลูกค้าบรอดแบนด์เดิม และบริการขายส่งให้ผู้ประกอบการโมบาย จำนวน 60%