ผลสำรวจชี้ SEA ไม่เห็นคุณค่า loT

 Internet of Things หรือ loT เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์กรเข้าถึงเส้นทางในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า โดยผลสำรวจผู้นำธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก (APAC) พบว่าบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เชื่อว่า loT ช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านประสบการณ์ลูกค้าเพียง 27% ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมาก ขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจ 83% ทั่ว APAC มีความคุ้นเคยกับ loT และเกือบ 50% เชื่อว่า loT มีส่วนสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบในตลาด SEA คือการที่ภูมิภาคนี้ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วย loT มากเท่าไรนัก
          Survey Says SEA Snubs loT
          A survey amongst business leaders in the Asia-Pacific (APAC) on the Internet of Things (loT) found that companies in the Southeast Asia believe that the loT can elevate only 27% of customer experiences because the region is not yet aware of the value of providing positive customer experiences.