"ไฟเบอร์วัน"ดึงพันธมิตรขยายเน็ตเร็วสูงคอนโด

ไฟเบอร์ วัน ผนึกค่ายบรอดแบนด์ทุกรายเป็นสัมพันธกิจ พร้อมให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกอย่างสมบูรณ์แบบจากผู้ให้บริการต้นทางถึงบ้าน-คอนโดฯ เผยโมเดลธุรกิจลงทุนโครงข่ายแบ่งรายได้นิติบุคคล
          นายกิตติ โกสินสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าขณะนี้ บริษัทได้ร่วมเป็นสัมพันธกิจกับกลุ่มผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทุกราย  ประกอบด้วย เอไอเอส ไฟเบอร์ ทรูไฟเบอร์  ทีโอที ไฟเบอร์ ทูยู 3บีบี แพลนเน็ต ไฟเบอร์ และ ไฮ อินเตอร์เน็ต ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกอย่างสมบูรณ์แบบ จากโครงข่ายผู้ให้บริการต้นทางไปยังบ้านหรือคอนโดฯ
          "ความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย จะช่วยให้ไฟเบอร์วันสามารถขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการไฟเบอร์ออพติกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักปีนี้ และเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับชุมชน ไฟเบอร์วัน มีแผนจะขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
          ทั้งนี้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติกจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนสายทองแดงที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน การวางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกจะช่วยยกระดับหมู่บ้านและคอนโดฯในการตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านที่เข้าสู่สังคมดิจิตอลและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
          นายกิตติ กล่าวต่อไปอีกว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน หรือ Sharing Economy เป็นรูปแบบที่ไฟเบอร์วันเป็นผู้ลงทุนวางระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกให้กับกลุ่มนิติบุคคลบ้านและคอนโดฯ รวมถึงการดูแลรักษาระบบ พร้อมแบ่งรายได้ให้กับนิติบุคคล และยกโครงข่ายให้กับนิติบุคคลเมื่อดำเนินการครบ 15 ปี ซึ่งการดำเนินรูปแบบธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ทำให้ไฟเบอร์วันสร้างการเติบโตได้แบบก้าวกระโดด และเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรธุรกิจทุกราย