ดีป้ากางแผนหนุนศก.ดิจิทัล ปั้นสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอีพันธุ์ใหม่5แสนราย

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ขณะนี้ตนได้ร่างแผนปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับงานที่ต้องทำด้วยแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (2560-2579) เพื่อเตรียมเสนอทั้งรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ บอร์ด ดีอี ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานทั้งคู่ เพื่อเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มนับหนึ่งเดินหน้าทำงานให้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
          หลังจากที่พ.ร.บ.พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ถูกบังคับใช้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ดีป้าต้องปรับโครงสร้างหน่วยงานและกำหนด พันธกิจและบุคลากรตามกฎหมายใหม่ ให้เสร็จภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ตามที่กฎหมายกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับจากวันที่กฎหมายถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่เป็นสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า
          แผนงานใหม่จะมุ่งตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลตั้งแต่ระดับฐานราก เริ่มจากการสร้างบรรยากาศให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร ที่หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยการใช้ดิจิทัลเข้าไปช่วยชุมชน ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา บริการสุขภาพประชาชน โดยใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 24,700 แห่งทั่วประเทศเป็นฐาน
          การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมาย มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันให้เกิดดิจิทัลพารค์, สมาร์ทซิตี้, และดิจิทัล คอมมิวนิตี้ โดยดีป้าจะสร้างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีพันธุ์ใหม่ 500,000 ราย ที่มาจากประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า
          ส่วนการปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรนั้นนายณัฐพล ย้ำว่า ตนเองจะไม่เอาใครออก แต่จะสอบถามแต่ละคนว่าทำงานตามโครงสร้างใหม่ พันธกิจ ใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องถูกประเมินทุกปีและมีสัญญาจ้าง 4 ปี โดยขอเวลาให้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคมก่อนดีป้าน่าจะลงตัวแล้วจึงจะเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าจะมีคนเก่าอยู่ไหน คนใหม่เข้ามาตรงไหนบ้าง ขณะนี้ดีป้าเหลือบุคลากรประมาณ 100 กว่าคน หากต้องดำเนินการตามพันธกิจใหม่ต้องใช้กำลังคนประมาณ 133 คน ซึ่งได้ขอไปแล้ว แต่มองว่าระยะยาว 5 ปีต้องมีกำลังพล 220 คน ขึ้นไป หากต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละจังหวัดด้วย