"บรอดแบนด์"ทั่วโลกขยายตัว 26% ผลบวกธุรกิจ"ขีดแข่งขันเพิ่ม"

 อัตราการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทั่วโลก เป็นสัญญาณที่ดี ชี้ให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญมีแนวโน้มเป็นบวกส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้มวลมนุษย์ชาติมากขึ้น
          อะคาไม เทคโนโลยีส์ อิงค์ ผู้นำ ระดับโลกในเครือข่ายการให้บริการ เนื้อหา ระบุสถานการณ์อินเทอร์เน็ตประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 อ้างอิงข้อมูลที่ รวบรวมจาก อะคาไม อินเทลลิเจนซ์ แพลตฟอร์ม นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ สถิติระดับโลกที่สำคัญเช่นความเร็วการเชื่อมต่อ เกณฑ์ชี้วัดการนำบรอดแบนด์มาปรับใช้ การหยุดชะงักของอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียง การลดลงของไอพีวี 4 และการนำไอพีวี 6 มาใช้
          นายเดวิด เบลสัน บรรณาธิการของรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (State of the Internet Report) กล่าวว่า ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แสดง ให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับอัตรา การเติบโตที่แข็งแกร่งปีต่อปี สำหรับเกณฑ์ชี้วัดในการใช้บรอดแบนด์ทั้งหมด เมื่ออะคาไมได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้เป็นครั้งแรกในปี 2551 พบว่า บรอดแบนด์ ที่มีความเร็วสูงอยู่มี 5 เมกะบิตต่อวินาที และมากกว่ามีอัตราการใช้งานทั่วโลก อยู่ที่ 16%
          ขณะที่ ปัจจุบันนี้ได้เห็นอัตราการ ใช้งานทั่วโลกสำหรับความเร็ว 15 เมกะบิต ต่อวินาที อยู่ที่ 25% แนวโน้มที่เพิ่ม สูงขึ้นนี้จะส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างและนำเสนอประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีขนาดใหญ่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง ทั่วถึง แต่เน้นย้ำความต้องการขององค์กรเพื่อปรับประสบการณ์ของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ กันจำนวนมาก
          อะคาไม เผยข้อมูลที่สำคัญของสถานการณ์อินเทอร์เน็ตประจำไตรมาส ที่ 4 ปี 2559 นี้ ได้แก่ความเร็วการเชื่อมต่อ โดยเฉลี่ยทั่วโลก และการใช้บรอดแบนด์ทั่วโลก ปัจจุบันมีความเร็วในการเชื่อมต่อ ที่ 7.0 เมกะบิตต่อวินาที โดยเฉลี่ยทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 12% และเพิ่มขึ้นถึง 26% ปีต่อปี
          ขณะที่เกาหลีใต้มีความเร็วเชื่อมต่อโดยเฉลี่ยสูงสุดทั่วโลกที่ 26.1 เมกะบิตต่อวินาที เขตปกครองพิเศษโคลัมเบียแซงหน้าสหรัฐสำหรับความเร็วการเชื่อมต่อโดยเฉลี่ยที่ 26.7 เมกะบิตต่อวินาที
          อัตราการใช้บรอดแบนด์ 4, 10, 15 และ 25 เมกะบิตต่อวินาทีเพิ่มขึ้นถึง 15%, 31%, 37% และ 45% ปีต่อปีตามลำดับ
          ด้านเทคโนโลยีไอพีวี 4 และไอพีวี 6 นั้น ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 มี ไอพีวี 4 แอดเดรสที่ไม่ซ้ำกันเชื่อมต่อกับอะคาไม อินเทลลิเจนซ์ แพลตฟอร์ม ซึ่งลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
          ทั้งพบว่า มีกิจกรรมการจัดสรรหรือการใช้งานไอพีวี 4 น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่มีการขอเนื้อหาที่ 47% ไปยังอะคาไมผ่านไอพีวี 6 โดยเบลเยี่ยมมีสถานะเป็น ผู้นำระดับโลกที่สำคัญในการใช้ไอพีวี6 ด้วยการเพิ่มขึ้นถึง 20% ไตรมาสต่อไตรมาส
          ด้านโทรศัพท์มือถือ มีความเร็วใน การเชื่อมต่อบนมือถือโดยเฉลี่ยจาก 26.8 เมกะบิตต่อวินาทีในสหราชอาณาจักร ส่วนที่ต่ำคือ 2.9 เมกะบิตต่อวินาทีใน เวเนซุเอลา
          อะคาไม เผยด้วยว่า สถานการณ์ระหว่างประเทศ หรือภูมิภาคที่มีคุณสมบัติครบเกณฑ์สำหรับการสำรวจ โดย 30 ประเทศมี ความเร็วในการเชื่อมต่อผ่านมือถือโดยเฉลี่ยสำหรับบรอดแบนด์ที่ 10 เมกะบิตต่อ วินาทีขึ้นไป ขณะที่ 58 ประเทศมีความเร็วโดยเฉลี่ยสำหรับบรอดแบนด์ที่ความเร็ว 4 เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไป
          อะคาไม ยังได้รายงานสถานการณ์ การหยุดชะงักการใช้เน็ตในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ด้วย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเกิดพายุเฮอร์ริเคนแมทธิวเมื่อเดือน ต.ค. การรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตไปยัง บาฮามาสลดลงไปประมาณหนึ่งส่วนสิบ ของระดับปกติสำหรับประเทศ ระดับการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศแกมเบีย ลดลงไปถึงศูนย์ ในวันที่ 30 พ.ย. ก่อนหน้าการเลือกตั้งภายในประเทศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.แล้วกลับมาเป็นปกติในวันที่ 2 ธ.ค.  นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาที่รัฐบาลอิรัก ใช้นโยบายการบล็อกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการโกงใน ระหว่างการสอบระดับประเทศสำหรับโรงเรียนประถมหรือมัธยมเป็นเวลาหลายวัน ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าว เข้าสู่เศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความน่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็น ส่วนริเริ่มขับเคลื่อนเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรมระดับชาติ หากความต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการ เชื่อมต่อออนไลน์ยังไม่ดีขึ้น
          โดยรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 อะคาไมรายงาน ว่า ไทยมีความเร็วเชื่อมต่อโดยเฉลี่ยของ ประเทศได้เพิ่มขึ้นถึง 44% ซึ่งสูงกว่าการเติบโตโดยเฉลี่ยทั่วโลกที่ 26% ปีต่อปี ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31 และ มีความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดย เฉลี่ยที่ 13.3 เมกะบิตต่อวินาที
          ไทยกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค4.0 มีความน่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
          "เกณฑ์ชี้วัด ที่สำคัญ ทั้งหมด สำหรับการใช้บรอดแบนด์ ทั่วโลกพบว่า มีการเพิ่มขึ้น ถึงสองหลัก ปีต่อปี"