โชว์หุ้นกลุ่ม mai มีกำไรปี 59 เติบโต 100-500%

  “ข่าวหุ้นธุรกิจ” มีการรวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทยอยประกาศออกมา แล้วค่อยๆ นำเสนอแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เพื่อให้นักลงทุนทันต่อเหตุการณ์และได้รับรู้ว่ามีบริษัทไหนที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 100-500%
          พอไม่ให้เสียเวลากับการนำเสนอ รอบนี้มีหุ้นที่กำไรสุทธิโตได้อย่างยอดเยี่ยมที่อยู่ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) อาทิ BGT, TPCH, TAPAC, BIZ, YUASA และ ITEL
          สำหรับ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BGT  ผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 39.60 ล้านบาท หรือ 0.11 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 458.96% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.08 ล้านบาท หรือ 0.02 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้นำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
          บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 201.17 ล้านบาท หรือ 0.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 331.58% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 46.61 ล้านบาท หรือ 0.12 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักมีดอกเบี้ยจ่ายจากโรงไฟฟ้า MWE และ TSG เพิ่มขึ้น
          บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC ผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 112.99 ล้านบาท หรือ 0.65 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 323.01% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 26.71 ล้านบาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งจากการที่บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย, การให้บริการ และรายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
          บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BIZ ผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 70.24 ล้านบาท หรือ 0.23 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 237.84% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 20.79 ล้านบาท หรือ 2.08 บาทต่อหุ้น สาเหตุจากบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนและส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งหากรายได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้น
          บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ YUASA ผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 113.73 ล้านบาท หรือ 1.06 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 158.81% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 43.94 ล้านบาท หรือ 0.41 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายสินค้าในตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น และตลาดทดแทนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
          บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 67.24 ล้านบาท หรือ 0.19 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 119.25% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 30.67 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทสามารถหาลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้มากขึ้น และควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
          สรุปว่า ถือเป็นบริษัทสุดยอดในการทำกำไรที่สามารถประครองให้กำไรเติบโตก้าวกระโดดได้มากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน