เปิดประมูลเน็ตประชารัฐ คาดเริ่มใช้ พ.ค.นี้

นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีโอทีได้ประกาศขายแบบงานประกวดราคาจัดหาอุปกรณ์รองรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ (โครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน) จำนวน 5 ประเภท วงเงินงบประมาณรวม 4,308 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ผู้ชนะการประกวดแล้ว ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ 1.สายเคเบิลใยแก้วนำแสง 2.อุปกรณ์ข่ายสาย 3.อุปกรณ์ OLT ONU หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายปลายทาง 4.อุปกรณ์สวิตช์ และ 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย โดยมีมูลค่ารวมทุกประเภทอยู่ที่ 3,226 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ที่จำนวน 4,275 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลางราว 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลงนามทำสัญญาได้ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ และประมาณเดือนพฤษภาคมจะดำเนินการติดตั้งและส่งมอบได้จำนวนประมาณ 3,000 หมู่บ้าน คาดว่าภายในเดือนธันวาคมจะติดตั้งและส่งมอบครบ 24,700 หมู่บ้านตามเป้าหมาย ส่วนทีโอทีพร้อมดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ไฮสปีดบรอดแบนด์) ตามเป้าหมายของโครงการภายในปีนี้ โดยทีโอทีได้จัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)