เอกชนแห่ชิงสัญญาทีโอที เอไอทีควงเอสวีโอเอคว้าสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์4พันล้าน

 โพสต์ทูเดย์ - เอไอที ควงเอสวีโอเอ คว้าสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ทีโอที วงเงิน 4,270 ล้าน ฟอร์ทหลุดเหตุไม่มี มอก.
          นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร บริษัท ทีโอที เปิดเผยว่า ผลประมูลโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ รองรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 5 ประเภทอุปกรณ์ วงเงินรวมประมาณ 3,226 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 1,049 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% จากราคากลาง 4,275 ล้านบาท โดยจะเร่งรัดลงนามสัญญาโครงการ ดังกล่าวให้ได้ภายในวันที่ 8 มี.ค.นี้ คาดว่าจะส่งมอบอุปกรณ์ได้ภายในเดือน เม.ย. เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งต่อไป
          ทั้งนี้ 5 ประเภทอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1.สายเคเบิลใยแก้วนำแสง วงเงินงบประมาณในการจัดหา 2,064,903,718.48 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.อุปกรณ์ข่ายสาย ODN วงเงินงบประมาณในการจัดหา 310,298,930 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.อุปกรณ์ Optical Line Terminal (OLT), ONU, Enclosure และ Rack วงเงินงบประมาณในการจัดหา 1,395,797,184.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4.อุปกรณ์ Switch จำนวน 1,215 ชุด วงเงินงบประมาณในการจัดหา 286,380,150 บาท และ 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Access Point) POE Injector และระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 2.47 หมื่นตัว วงเงินงบประมาณ 251,075,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          สำหรับบริษัทผู้ประมูลได้ อาทิ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ARSS ขนาด 12 Core วงเงิน 1,583 ล้านบาท ผู้ชนะคือ บริษัท The consortium of B&K เสนอราคา 1,468 ล้านบาท งานจัดซื้ออุปกรณ์ Optical Line Terminal (OLT), ONU, Enclosure และ Rack วงเงินงบประมาณในการจัดหา 1,395 ล้านบาท ผู้ชนะคือบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (เอไอที) เสนอราคา 684 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 711 ล้านบาท คิดเป็น 51%
          ขณะที่การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Access Point) POE Injector และระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) วงเงิน 251 ล้านบาท ผู้ชนะคือบริษัท เอสวีโอเอ เสนอราคา 239 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 11 ล้านบาท คิดเป็น 5%
          นายมรกต กล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้เห็นชอบให้ถอดถอนบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น ออกจากรายชื่อผู้เสนอราคาประมูล เนื่องจากทางบริษัทไม่ทำตามเงื่อนไขที่ได้ยื่นไว้กับทีโออาร์คือไม่ระบุกำลังการผลิตในเอกสารที่จัดส่งให้ทีโอที อีกทั้งอุปกรณ์บางรายการที่ทางบริษัทเสนอมายังไม่มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าประมูลโครงการดังกล่าว