ก.ดีอี ลุยตั้งบริษัทร่วมธุรกิจ"ทีโอที-แคท"

กระทรวงดีอี เดินหน้าปรับโครง สร้างธุรกิจ "แคท-ทีโอที" ตามมติ คนร.เตรียมจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติกลางปีนี้
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้รับทราบความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างธุรกิจของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท ที่จะตั้ง บริษัท เอ็นบีเอ็น จำกัด ดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และตั้ง บริษัท เอ็นจีดีซี ดำเนินธุรกิจเคเบิลใยแก้วใต้น้ำและธุรกิจศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้ว ซึ่งในระยะแรกบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ รัฐจะรับผิดชอบเงินลงทุนและเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และจะบริหารจัดการแบบเอกชน
          สำหรับระยะต่อไปจะดำเนินการแบบประชารัฐ มีความร่วมมือทั้งงานบริการและการเชื่อมต่อโครงข่าย โครงสร้างการระดมทุน สามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศในทุกรูปแบบ จะต้องให้บริการค้าส่งเท่านั้น เพื่อไม่ทำการแข่งขันกับผู้ค้าปลีกรายอื่น สร้างความแตกต่างบริการหลากหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มี นวัตกรรมทางดิจิตอลรูปแบบใหม่ และให้บริการขายความจุโครงข่ายให้แก่ผู้ให้บริการปลีกทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ควบคุมเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กับการเพิ่มความเร็วในการขยายโครงข่าย ให้ผู้ให้บริการทุกรายสามารถเข้าถึงการให้บริการที่หลากหลาย
          สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลต้องบังคับใช้นโยบายที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแข่งขันอย่างยุติธรรมในตลาด อาทิ นโยบายการให้บริการโครงข่ายแบบเปิดเสรี เพื่อให้ผู้ให้บริการทุกรายสามารถเข้าถึงการให้บริการของบริษัทบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการควบคุมราคาให้มีความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งภาครัฐตั้งเป้าหมายให้ทั้ง 2 บริษัท เริ่มดำเนินการได้ภายในช่วงกลางปีนี้ ส่วนการเปลี่ยนผ่านสินทรัพย์และบุคลากรสำหรับจัดตั้งให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์คาดใช้ระยะเวลาราว 2-3 ปี.