กสท.มีมติแจกใบเตือนสั่งให้ทรูวิชั่นส์คืนเงินกรณียกเลิกช่อง"HBO"

 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธาน กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดกสท.เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เชิญตัวแทนบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด มาหารือเรื่องมาตรการเยียวยากรณีที่ทรูวิชั่นส์ยกเลิกการให้บริการกลุ่มช่องรายการ HBO จำนวน 6 ช่อง
          ก่อนหน้านี้ ทางทรูวิชั่นส์ เสนอมาตรการเยียวยามาให้ กสท. พิจารณา ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องรายการใหม่ และอัพเกรดแพ็กเกจให้ลูกค้าเป็นเวลา 1 เดือน แต่ทาง กสท. ยังไม่พอใจต่อมาตรการเยียวยาดังกล่าว
          ล่าสุด ทรูวิชั่นส์ ยินดีจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ไม่สามารถ รับชมกลุ่มช่อง HBO ได้ ตามสัดส่วนวันที่ยกเลิกบริการ ระหว่างวันที่ 1-25 มกราคม 2560 โดยกรณีลูกค้าถูกยกเลิกบริการวันที่ 10 จะได้รับเงินค่าบริการคืน 10 วัน หรือ ยกเลิกวันที่ 25 จะได้รับเงินค่าบริการคืน 25 วัน
          พ.อ.นทีกล่าวว่า ภายหลังจากการหารือกับตัวแทน ทรูวิชั่นส์เสร็จสิ้น บอร์ด กสท. จึงได้มีการประชุมต่อทันที โดย ที่ประชุมบอร์ด กสท. ได้มีมติให้ 1.ออกคำสั่งเตือนทางปกครองให้แก่ ทรูวิชั่นส์ จากกรณีที่ขัดประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556 เนื่องจากไม่แจ้งให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนยกเลิกบริการช่องรายการ และ 2.บอร์ด กสท. เห็นชอบมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมโดยการคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ยกเลิกบริการด้วยเหตุที่ ไม่สามารถรับชมกลุ่มช่อง HBO ได้ตามสัดส่วน ระหว่างวันที่ 1-25 มกราคม โดยให้ทางทรูวิชั่นส์ ทำหนังสือแจ้งลูกค้า ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวทุกรายภายใน 30 วัน
          ส่วนวิธีการรับเงินคืนของลูกค้าที่ยกเลิกบริการ ให้ทางทรูวิชั่นส์ ทำการตกลงกับลูกค้า ว่าจะมีการจ่ายเงินคืนด้วยช่องทางใด ที่ไหน และเมื่อใด ในเบื้องต้นลูกค้าถูกยกเลิกบริการด้วยเหตุผลไม่สามารถดูกลุ่มช่อง HBO ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559-25 มกราคม 2560 มีราว700-1,000 ราย ส่วนที่ยกเลิกบริการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ทรูวิชั่นส์จะไม่ต้องคืนเงินลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังสามารถรับชมกลุ่มช่อง HBO ได้อยู่