CSLชี้รายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน รุกขยายลูกค้าเน็ตคอนโด ดันเพิ่ม 2 หมื่นราย

 รุกขยายลูกค้าเน็ตคอนโด ดันเพิ่ม 2 หมื่นราย
          “CSL” ตั้งเป้ารายได้ปี 60 ใกล้เคียงปีก่อน 2,918 ล้านบาท คาดสิ้นปีนี้มีลูกค้าใช้งานศูนย์ IDC ตึก A เต็ม 100% เร่งเดินหน้าขยายอินเทอร์เน็ตตามแนวคอนโดฯ ดันลูกค้าพุ่งแตะ 20,000 ราย
          นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าจะพยายามรักษารายได้รวมให้ใกล้อยู่ในระดับเคียงกับปีก่อนที่มีรายได้ 2,918 ล้านบาท โดยบริษัทจะทำการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านการผลักดันขายสินค้าและบริการด้านไอซีที
          โดยปี 2560 บริษัทมองว่าธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีจะเป็นธุรกิจหลักที่ช่วยให้สามารถรักษารายได้รวมของบริษัทให้อยู่ในระดับใกล้เคียงปีก่อน โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2560 ศูนย์ให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC) อาคาร A ขนาด 780 แร็ก จะมีผู้ใช้บริการครบ 100% จากปัจจุบันที่ 68% หรือคิดเป็นประมาณ 533 แร็ก ทั้งนี้หากอาคาร A มีผู้ใช้บริการเต็มพื้นที่แล้ว ทางบริษัทจะพิจารณาสร้างศูนย์ IDC อาคาร B เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 350 ล้านบาท
          อีกทั้งบริษัทยังเดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับกลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียม (Broadband for Condominium) โดยตั้งเป้าภายในปี 2560 จะมีลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ราย จากปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการทั้งสิ้น 11,000 ราย ซึ่งครอบคลุมคอนโดมิเนียมกว่า 100 แห่งในใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมทั้งมองว่ายังเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ดี เนื่องจากบริษัทคิดค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 450 บาทต่อเดือน จึงทำให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้
          ส่วนธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดหน้าเหลืองที่ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นผู้ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านการสร้างฐานข้อมูลสินค้าและบริการทุกประเภท ทั้งกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม Business to Business (B2B) หรือกลุ่มอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน Business to Consumer (B2C) ซึ่งรายได้ยังคงมีแนวโน้มที่ลดลง
          โดยเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใช้โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลง และเพื่อชดเชยรายได้จากการขายโฆษณาในสมุดหน้าเหลือที่ลดลง ทางบริษัทมีการปรับต้นทุนในการบริหารให้ถูกลง พร้อมทั้งได้หันมาลงทุนทำโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ในปี 2561 ผลประกอบการจากธุรกิจสมุดหน้าเหลืองจะไม่ขาดทุน
          สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,918 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 2% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2,964 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 306 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 3% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 315 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีไม่สามารถชดเชยในส่วนยอดขายอื่นๆ ที่ลดลง เช่น ธุรกิจสมุดหน้าเหลือง ธุรกิจให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการใช้บริการเสริมบนโทรศัพท์มือถือที่จำนวนผู้ใช้บริการลดลง