CAT จับมือบริษัทชันนำเกาหลีใต้ เปิดตัว "ทรี เพย์" บริการระบบรับชำระเงินครบวงจร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  ผู้ให้บริการโครงข่าย สื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ร่วมมือ กับผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกอย่าง SK Telecom และ NHN KCP จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) เพื่อพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ให้สามารถก้าวสู่ธุรกิจใหม่ด้วย ค่าผลความสำเร็จที่สูงกว่า พร้อมกับเดินหน้า พัฒนาเมกะโปรเจค "ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้" ตอกย้ำเมืองต้นแบบอัจฉริยะแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน
          พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT  เปิดเผยว่า "นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีบริการด้านเครือข่าย ทั้งบริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว CAT ยังมีการพัฒนาบริการดิจิทัลบนเครือข่ายอื่นๆ เพื่อการให้บริการได้แบบครบวงจร ซึ่งจะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว โดยล่าสุด CAT ได้ร่วมกับ SK Telecom ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนาจากเกาหลีใต้ ซึ่งมีธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ทั้งธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม, e-Commerce , Digital Contents และ NHN KCP บริษัทผู้นาด้านธุรกิจ e-Commerce, e-Payment รายใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ จัดตั้ง บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จากัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 200 ล้านบาท โดยทรี เพย์ จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของระบบธุรกรรมทางการเงินที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติจริงในธุรกิจรับชาระเงิน ทั้งนี้เพื่อก้าวไปสู่การให้บริการที่สมบูรณ์แบบ มีความคล่องตัวและรวดเร็วในทุกกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้ ประเทศไทยก้าวไปยังจุดที่พัฒนาระบบการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังทาให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชั้นนาของเอเชีย"
          นอกจากนี้ CAT และ SK Telecom ยังได้ร่วมกันพัฒนา IoT Platform ให้จ.ภูเก็ต ก้าวสู่ความเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบและสมาร์ท สตาร์ทอัพ ตามที่หลายหน่วยงานได้พยายามร่วมกันขับเคลื่อน โดยตั้งเป้าให้เกิด "ภูเก็ต สมาร์ท ซิตี้" อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2563 อีกด้วย
          "CAT ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ SK Telecom  เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างโทรคมนาคมและ IoT Platform ใน จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการ "ภูเก็ต สมาร์ท ซิตี้" โดยจะพลิกโฉม จ.ภูเก็ต ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้วยเทคโนโลยี LoRa IoT Network แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน  ด้วยการติดตั้งระบบเมืองอัจฉริยะให้กับโครงการ ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้ เบื้องต้นจะมี 3 รูปแบบ ได้แก่ Asset Tracking ระบบการติดตาม โดยมีอุปกรณ์ติดตั้งที่สามารถเชื่อมต่อและติดตามโลเคชั่นได้แบบ เรียลไทม์, AMI Service ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลการใช้สาธารณูปโภคไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการติดตามสถานะ การจัดการและควบคุมได้ผ่านเครือข่าย นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการชาระค่าบริการผ่านระบบ e- Payment ได้อีกด้วย และรูปแบบที่สามคือ Smart City Service บริการต่างๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์และระบบเซนเซอร์ ซึ่งสามารถควบคุมได้ผ่านเครือข่าย โดย IoT Platform ต่างๆ เหล่านี้  SK Telecom จะเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์และระบบการเชื่อมต่อ รวมถึงระบบที่สนับสนุนอื่นๆ และ CAT จะดูแลในส่วนของระบบเครือข่าย การโอเปอร์เรชั่น (Operation) และการพัฒนาบริการในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการปฏิวัติรูปแบบการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวและประชาชนในจ.ภูเก็ตให้ก้าวสู่การเป็น Smart Life อย่างแท้จริง"
          นับเป็นการพลิกโฉมธุรกิจโทรคมนาคมไทย และเป็นที่น่าจับตามองสำหรับ CAT และ SK Telecom  ที่จะมีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ หรือ New S-Curve เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและธุรกิจไทยในอนาคตต่อไป
--จบ--