ดีอีชู "ดิจิทัลพาร์ค" ดึงต่างชาติลงทุน

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)เร่งจัดทำรายละเอียดแผนธุรกิจของโครงการดิจิทัล พาร์ค บนเนื้อที่ 500 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้มีความชัดเจนและหากมีประเด็นใดที่จะให้กระทรวงดีอีช่วยเหลือและสนับสนุนก็ให้เสนอมาอย่างเร่งด่วน เพื่อจะให้เร่งรัดดำเนินการต่อไปสำหรับการพัฒนาที่ดินดังกล่าว จะสอดรับการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor Development : EEC)
          ขณะเดียวกัน ก็ได้เตรียมแผนการที่จะเดินทางไปโรดโชว์ในต่างประเทศเพื่อชักชวนนักลงทุนด้านดิจิทัลให้มาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว โดยวางแผนไว้ว่าจะเดินทางไปชักชวนนักลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน +6ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของ 16ประเทศ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย,  ลาว, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม  รวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก 6ประเทศ คือ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, และอินเดีย โดยเชื่อว่ากลุ่มนักลงทุนในปะรเทศเหล่านี้มีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยอย่างแน่นอน
          "ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาชัดเจนว่าจะเดินทางไปโรดโชว์เมื่อใดแต่ก่อนจะไปแผนธุรกิจของดิจิทัลพาร์คจะต้องชัดเจนก่อน ซึ่งการไปโรดโชว์ต่างประเทศนั้น จะทำให้เราได้รู้ว่านักลงทุนต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนสิ่งใดบ้าง เหมือนเป็นการไปฟังเสียงนักลงทุนว่ามีความเห็นอย่างไร มีกระแสตอบรับที่จะมาลงทุนในไทยมากน้อยเพียงใด โดยกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายที่จะไปพบจะเน้นทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งรายเล็กรายใหญ่".--จบ--