5 เทคโนโลยีมาแรง หนุนธุรกิจไทยสู่ 4.0

เรื่อง | วราภรณ์ เทียนเงิน
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) แนะผู้ประกอบการและผู้บริโภคเกาะติดเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงประจำปี 2560
          "ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร" ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในโลก 5 ด้านหลักที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
          ต้องติดตาม คือ 1.อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ 2 เทคโนโลยี ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 3.เทคโนโลยีฟินเทค 4.บล็อกเชน และ 5.บิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์ จะมีบทบาทและมีความสำคัญยิ่งขึ้นพร้อมกับเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
          สำหรับ 5 เทคโนโลยีหลักในโลก ทั้ง "อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์" (Internet of Things) ทำให้การเชื่อมต่อทุกอย่างสามารถดำเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด หรือการทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ ซึ่งสามารถนำมารวมกับ "ไซเบอร์ซีเคียวริตี้" (Cybersecurity) มีผลให้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ของอุปกรณ์ต่างๆ มีความปลอดภัยอย่างมาก ด้าน "ฟินเทค" (FinTech) จะส่งผลทำให้มีการจัดตั้งบริษัทลูกใหม่ในไทยที่เกี่ยวข้องกับฟิน เทคมากขึ้น และมีการจัดตั้งสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทยแล้ว
          "บล็อกเชน"  (Blockchain) มีผล อย่างมากต่อระบบการเงินและยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการเก็บข้อมูลต่างๆ หรือ
          การเลือกตั้ง เทคโนโลยีสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ไม่จำกัด และ "บิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์" (Big Data Analytics) ทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลมหาศาลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมาก รวมถึงสามารถคาดการณ์ทิศทางในอนาคตได้
          ทั้งนี้ การเข้ามาของเทคโนโลยี
          ดังกล่าว ผู้ประกอบการและผู้บริโภคจำเป็นต้องรับรู้ประโยชน์ ข้อมูล ผลดีและผลเสียต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับภาคธุรกิจ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส่วนบทบาทของหน่วยงานวิจัย "เนคเทค" พร้อมส่งเสริมการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยมากที่สุด
          "ศรัณย์" กล่าวต่อว่า เนคเทคได้มีการพัฒนา 1.NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ รวมถึงภาคเอสเอ็ม อีที่จะมีกล่องเซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ เพื่อตรวจสอบและดูแลสุขภาพของเครื่องจักรในโรงงาน โดยกล่องดังกล่าวจะตรวจสอบได้ว่า
          เครื่องจักรมีการทำงานอย่างไร เป็นปกติหรือไม่ หากเครื่องจักรชิ้นใดที่มีปัญหาสามารถตรวจสอบได้ทันที รวมถึงการประเมินว่าเครื่องจักรชิ้นใดที่ถึงเวลาต้องซ่อมแล้ว ซึ่งข้อมูลจะรายงานผ่านคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน
          ระบบ NETPIE จึงเป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจและภาคเอสเอ็มอีอย่างมาก ซึ่งพร้อมถ่ายทอดให้แก่ธุรกิจที่สนใจ นำระบบดังกล่าวไปใช้ในโรงงานแล้ว และยังสอดรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
          2.สมาร์ทฟาร์ม มีการพัฒนาอุปกรณ์ตั้งโปรแกรมให้น้ำได้ ที่จะมีเซ็นเซอร์ทำงานภายในและสามารถตรวจสอบความชื้นของดิน และการให้น้ำที่เหมาะสมได้ จึงส่งผลดีต่อเกษตรกรได้รับข้อมูลแม่นยำ และคาดว่าระบบนี้จะพร้อมเปิดให้บริการ ถ่ายทอดแก่เกษตรกรที่สนใจภายในปี 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
          3.การทำระบบมายเฮลท์ ไทยแลนด์ (MyHealth Thailand) จัดเป็นแอพพลิเคชั่นให้การจัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภค ที่ปกติจะอยู่บนกระดาษให้มาอยู่บนแอพ ดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังมีการแนะนำเรื่องสุขภาพให้แก่ผู้ใช้งาน จึงส่งผลดีทำให้ ผู้บริโภคเปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นได้ โดยเปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพ ดังกล่าวแล้ว
          4.การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้ส่งเสริม
          การนำเทคโนโลยีไปทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้นในหลายด้าน โดยมีหลายเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจแล้ว
          "ศรัณย์" กล่าวต่อว่า เนคเทคยัง ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการพัฒนารถไฟฟ้า โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมพัฒนารถยนต์ที่ใช้แล้ว มาดัดแปลงใส่มอเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สู่รถยนต์ไฟฟ้า และได้ส่งมอบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ใช้งานในระยะแรก (เฟสแรก) แล้วต่อมาเฟสสอง กำลังพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆ ที่คนไทยไม่ได้ผลิต ทั้งอินเวอร์เตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานมอเตอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ทั้งนี้การดัดแปลงรถรุ่นเก่าสู่รถยนต์ไฟฟ้าอาจจะใช้เงินลงทุนเพียงไม่กี่แสนบาท
          ต่อมาการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นระบบมาตรฐาน และต้องมีการทดสอบในด้านต่างๆ ซึ่งจะร่วมการกำหนดการสร้างมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย อาทิ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า เต้ารับ และเต้าเสียบ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับประเทศไทย
          สุดท้ายร่วมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบ MOOC ได้มีการพัฒนาคลังข้อมูลและสื่อการเรียนการสอนให้ครบวงจรและครอบคลุมมากที่สุด
          โดยพร้อมใช้งานแล้วส่งเสริมการศึกษาดิจิทัล
          "ศรัณย์" กล่าวด้วยว่า เนคเทคยังมีงานวิจัยจำนวนมาก พร้อมถ่ายทอดและส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
          5 เทคโนโลยีมาแรงในโลก
          1. อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (Internet of Things)
          2. ไซเบอร์ซีเคียวริตี (Cybersecurity)
          3. ฟินเทค (FinTech)
          4. บล็อกเชน (Blockchain)
          5. บิ๊กดาต้า อนาไลติกส์ (Big Data  Analytics)