รัฐตั้ง"ดิจิทัลพาร์ค"ดีอีลงทุนสร้างฮับผลิตอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์รับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

 โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงดีอีตั้ง "ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์" ดึงลงทุนสร้างเทคโนโลยี ดันไทยสู่ฮับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เรื่อง "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยไทยแลนด์ 4.0" ว่า กระทรวงดีอีได้จัดทำโครงการลงทุนใหม่ อยู่ในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีเป้าหมายสร้างการลงทุนใหม่ ด้านนวัตกรรม และการสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ เพื่อให้รองรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกำลังเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า จึง เป็นโอกาสของไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์ กลางการผลิตอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคนี้
          นายพิเชฐ กล่าวว่า จะดึงนักเรียนทุนและผู้เชี่ยวชาญของไทยที่มีความสามารถระดับโลกเข้ามารวมอยู่ในพื้นที่ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ทำให้มีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่และกลุ่มผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพเกิดขึ้นจำนวนมาก เชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ จะใช้พื้นที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำนวน 500 ไร่ ที่มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และอยู่ระหว่างทำแผนโครงการที่จะเริ่มในปี 2560 นี้
          "อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังปรับไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ด้านอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ จำนวนมาก ประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์รับตลาดยานยนต์ไฟฟ้า จะมีผลให้เกิดการจ้างงานใหม่จำนวนมากในพื้นที่ เป็นพื้นที่แหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างพื้นที่ดังกล่าวเป็นคอมมูนิตี้ด้านเทคโนโลยีและนวัตรรม" นายพิเชฐ กล่าว
          ทั้งนี้ กระทรวงมีแผนจัดโรดโชว์ในต่างประเทศ เพื่อเชิญชวนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ด้านเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในไทย และเป็นรูปแบบพันธมิตรในการร่วมมือยุทธศาสตร์สำคัญ สามารถเชื่อมโยงการขยายตลาดใหม่ไปสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ จึงส่งผลให้ตลาดในภูมิภาคอาเซียนเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย และสร้างตลาดใหม่ได้จำนวนมาก โดยเอกชนในต่างประเทศที่ต้องการให้เข้ามาลงทุนในไทย ทั้งเฟซบุ๊ก อเมซอน กูเกิล ยูทูบ และเทสลา เป็นต้น
          "หากเอกชนไทยเปลี่ยนมาลงทุน อาร์แอนด์ดี ทำให้ประเทศเติบโตอย่างมาก มีทรัพย์สินในประเทศ เป็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งสำคัญ" นายพิเชฐ กล่าว