เปิดชิงประมูล"เนตหมู่บ้าน"TOTยื่นซอง10กพ.18รายเสนอตัวสู้ศึก

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ดำเนินการเรื่องโครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) จำนวน 99 หมู่บ้านแรก ใน 13 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 33 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 12 หมู่บ้าน ภาคกลาง 12 หมู่บ้าน และภาคใต้ 15 หมู่บ้าน ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) พร้อมกับได้จัดจุดให้บริการอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูง ภายใต้ชื่อ “เนตไร้สายเพื่อประชาชน”อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
          นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน ทีโอที กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีได้จ่ายเช็คเงินสดงวดแรก มูลค่า 3,786 ล้านบาท ให้ทีโอทีแล้ว โดยโครงการนี้ได้เปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย ขึ้นโดยเฉพาะภายใต้ชื่อบัญชี โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
          ทั้งนี้จะให้เอกชนร่วมติดตั้ง กำหนดยื่นซอง ในวันที่ 10 ก.พ.2560 ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ทีโอที โดยเริ่มต้นรับเอกสารการประมูลตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00 น. สำหรับการขายแบบโครงการอินเตอร์เนต 24,700 หมู่บ้าน พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 18 ราย
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า สำหรับระยะเวลาดำเนินการ คาดว่าจะลงนามสัญญากับเอกชนคาดว่าประมาณต้นเดือนมี.ค. 2560 โดยหลังจากนั้นประมาณเดือนพ.ค.2560 จะดำเนินการติดตั้งได้และส่งมอบได้จำนวนประมาณ 3,000 หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งและส่งมอบทุกเดือน โดยคาดว่าภายในเดือนธ.ค. 2560 จะติดตั้งครบ 24,700 หมู่บ้าน ตามเป้าหมาย