จี้ติดเน็ตหมู่บ้านให้เสร็จสิ้นปี

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า สั่งการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รายงานความคืบหน้าโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐ (อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน) จำนวน 24,700 หมู่บ้าน วงเงิน 15,000 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล ให้ตนรับทราบเพื่อติดตามการทำงาน เพราะมีระยะเวลาทำงาน 12 เดือนเท่านั้น ส่วนประเด็นที่ทีโอทีติดปัญหาการเบิกจ่ายเงินแทนกัน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และปัญหาการจ่ายภาษีสรรพากร ได้มอบหมายทีโอทีหารือกับกรมบัญชีกลาง และกรมสรรพากร เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3-4 ก.พ. 60 นายพิเชฐ และทีโอที จะนำสื่อมวลชนเดินทางไป จ.พะเยา เพื่อติดตามงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านซึ่งทีโอที ดำเนินการภายใต้โครงการ "เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้านนำรอง" คาดจะทำตามขั้นตอนการเบิกจ่ายแทนกันและเจรจากรมสรรพากรว่าเงินส่วนนี้ไม่ใช่รายได้ของทีโอที เพื่อไม่ให้นำมาคำนวณภาษีเงินได้ของทีโอทีให้เสร็จในเดือน มี.ค.นี้ จากนั้นจะเดินหน้าติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านต่อไป แต่กังวลว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน ธ.ค. นี้หรือไม่ เพราะการทำงานล่าช้า เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัดเพื่อความโปร่งใส.--จบ--