"ซิสโก้-ปัญญาภิวัฒน์"แก้วิกฤตขาดคนไอที

วิกฤตบุคลากรไอทีอุปสรรคไทยแลนด์ 4.0 "ซิสโก้" ร่วมมือ "ปัญญาภิวัฒน์" พัฒนาหลักสูตร หวังผลิตบุคลากรตอบโจทย์อุตสาหกรรม ทั้งตั้งเป้าพัฒนาคนไอทีเพิ่มขึ้นอีก 30,000 คน ภายในปี 2564
          นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีนกล่าวว่า จากผลสำรวจ ผู้บริหารทั่วโลกมองว่า เทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ทุกอุตสาหกรรม โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า 4 ใน 10 บริษัทขนาดใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีทั้งไอที, มีเดีย, รีเทล, ไฟแนนซ์, เทเลคอม และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการนำเทคโนโลยีมาใช้ จากการเติบโตของจีดีพี ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และนโยบายผลักดันประเทศไปสู่ดิจิทัลที่ชัดเจน ขณะที่ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีและทักษะด้านดิจิทัลกำลังเป็นวิกฤตในหลายอุตสาหกรรม
          ดังนั้น ความพร้อมด้านบุคลากรจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายลำดับต้น ๆ ในการผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ผ่านมาซิสโก้มีบทบาทในหลายส่วน ทั้งการสร้างทักษะแรงงาน สร้างงาน, การวิจัยพัฒนา, ลงทุนพัฒนาซัพพลายเชน, มีโปรแกรมด้านการเงินเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย, การทำ ตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายเพื่อสร้างงาน ในประเทศ และพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ภาครัฐโดยการพัฒนาโซเชียลอินโนเวชั่น สร้างงาน สร้างคอมมิวนิตี้ บิสซิเนส อินโนเวชั่น และพัฒนาคน เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ
          "การพัฒนาคนต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วน เช่น ทำโปรแกรมเพิ่มจำนวนผู้สอน, ซับซิไดซ์อุปกรณ์ รวมถึงพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากบางสถาบันอยากให้ภาครัฐรับรองหลักสูตร ซิสโก้เองพยายามทำแต่อาจไปได้ช้า เพราะมีอุปสรรคด้านภาษาและความสนใจ การเรียนไอทีไม่ใช่แค่ระดับมหาวิทยาลัยหรือแค่คณะไอที แต่ต้องนำไปสอดแทรกในทุกคณะ ถ้าทุกคณะไม่ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้รองรับเรื่องดิจิทัลก็จะไม่มีบุคลากรที่จะผลักดันไทยแลนด์ 4.0 อาจทำให้ล่าช้าหรือไม่เกิด การผลิตบุคลากร ด้วยหลักสูตรเมื่อ 20 ปีก่อนอาจไม่ได้ใช้เลย"
          นางสาวแซนดี้ วอลช์ ผู้อำนวยการด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ซิสโก้ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเสริมว่า ซิสโก้ เริ่มสร้างแรงงานมาตั้งแต่ปี 2542 และได้พัฒนาต่อยอดมาตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ปัจจุบันมีพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษา 56 แห่ง มีการพัฒนาบุคลากรออกมาแล้วเป็นจำนวนมาก ล่าสุดสนับสนุนโครงการสมาร์ทซิตี้ ที่ภูเก็ต โดยสร้างหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง จัดสัปดาห์วิชาการเรื่อง IoT เป็นต้น และมีเป้าหมายว่าภายในปี 2564 จะพัฒนานักศึกษาออกมาอีก 30,000 คน
          "ไทยจำเป็นต้องวางแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ได้มากที่สุด และอยากฝากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ การศึกษา และอุตสาหกรรมให้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0"
          นายพิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 คือ ขาดแคลนบุคลากรไอที โดยข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่า 83.5% ของแรงงานในประเทศไทยอยู่ในจำพวก "ไม่มีฝีมือ" และตลอดหลายปีที่ผ่านมายังไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งที่การจ้างงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ งานขาย บัญชี และไอที ด้านบริษัทวิจัยไอดีซีระบุว่าในปี 2566 ทั่วโลกจะขาดแคลนบุคลากรไอทีราว 2 ล้านตำแหน่ง
          อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ส่วนหนึ่งมาจากคนรุ่นใหม่มีค่านิยมประกอบอาชีพอิสระ อ่อนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้มีผู้เลือกเรียนด้านไอทีน้อยลง ทั้งมหาวิทยาลัยจำนวนมากเปิดสอนสาขาไอทีโดยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพจากข้อมูลสภาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุด้วยว่า โดยเฉลี่ยแต่ละปีไทยสามารถผลิตบัณฑิตด้านไอทีที่มีคุณภาพได้ไม่เกิน 2,000 คน
          "สถาบันการศึกษาควรหันมาทบทวนบทบาท แนวทางการพัฒนาบุคลากร เริ่มจากการรับรู้ปัญหา ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมโดยมองจากมุมของอุตสาหกรรม แก้จุดอ่อนเด็กไทยที่อ่อนภาษาอังกฤษ ซึ่งปัญญาภิวัฒน์เองก็พยายามมองในมุมอุตสาหกรรมมากขึ้น เน้นให้ฝึกงาน โดยซิสโก้ อะคาเดมี มาช่วยออกแบบสกิลเซต และเป็นพาร์ตเนอร์กับทางสถาบันในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับพาร์ตเนอร์ของซิสโก้ด้วย"