"ดีอี"ผุดศูนย์ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์

กระทรวงดีอีเปิดโรดแมพดันไทยสู่ดิจิทัลเต็มตัว เล็งตั้งศูนย์ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์บนเนื้อที่ 500 ไร่ของกสทฯ ที่ศรีราชา หวังดึงบริษัทยักษ์ข้ามชาติ-นักวิจัยแนวหน้าเข้าร่วม
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า มีโครงการตั้งศูนย์ดิจิทัล พาร์ค ประเทศไทย เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล นวัตกรรมและการวิจัย คาดว่า จะใช้สถานที่ ของบมจ.กสท โทรคมนาคม ที่มีพื้นที่ 500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศูนย์ดิจิทัล พาร์ค จะแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนหลัก คือ ศูนย์นวัตกรรม และดิจิทัล ศูนย์การวิจัยดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก
          สำหรับศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัล มีแผน ดึงบริษัทต่างชาติมาช่วยพัฒนาฮาร์ดแวร์และนวัตกรรมดิจิทัลซอฟต์แวร์ ส่วนศูนย์ดิจิทัลวิจัยและนวัตกรรมจะดึงนักพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมในและต่างประเทศพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เช่นกล้องวงจรปิดแบบระบบอัจฉริยะครบวงจร เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบสู่สมาร์ทซิตี้, การใช้งานควบคู่กับ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ให้แรงจูงใจ ด้านภาษีกับบริษัทที่เข้ามา และตัวนักวิจัยจากต่างประเทศด้วย
          "ดิจิทัล พาร์คประเทศไทยจะส่งผลให้เราอยู่ในระดับแถวหน้าอาเซียน และขยับไปสู่เอเชีย เพราะกระทรวงตั้งใจจะทำให้ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมเชื่อมต่อไปยังทั่วโลก เป็นศูนย์กลางโอนเทคโนโลยีจากดิจิทัลและนวัตกรรมบริษัทต่างประเทศและนักพัฒนา เพื่อการพัฒนาดิจิทัล นอกจากนี้ ศูนย์ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์จะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ เชื่อว่ารูปแบบและคอนเซ็ปต์จะได้ข้อสรุปเดือนก.พ.นี้ จากนั้นจะเริ่มการก่อสร้าง"
          นายพิเชฐ เสริมว่า กระทรวงดีอีจะผลักดัน ให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นแกนหนักในการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้กับชุมชน เพื่อให้ ชุมชนสามารถที่จะพัฒนาและสร้างธุรกิจออนไลน์จากชุมชนของตัวเอง และสามารถนำมาใช้ในธุรกิจแบบเดิมที่ทำอยู่ โดยการต่อยอดเป็นช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ กระทรวงดีอีจะยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เป็นเครือข่ายของการเป็นต้นแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คนในชุมชนง่ายต่อการเข้าถึงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง ออนไลน์และแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน ควบคู่ไปกับการเร่งติดตั้งเน็ตประชารัฐตามหมู่บ้านที่ยังไม่มีโครงข่ายไอซีทีเข้าถึง
          พร้อมกันนี้ นายพิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงดีอีจะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง คาดว่าจะใช้ งบประมาณจัดงานทั้ง 3 กระทรวงรวมกันราว 120 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค.60 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จุดประสงค์หลักจัดงานดังกล่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ต้องการให้ไทยแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยี แสดงถึงความพร้อมทุกด้าน ถือเป็นโอกาสที่ดีโดยในงานจะเป็นการระดมกลุ่มเทเลคอม ดิจิทัล สตาร์ทอัพ มาร่วมแสดงเทคโนโลยี เบื้องต้นในงานจะแบ่งเป็นโซน เช่น โซนโชว์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย การจัดสัมนาให้ความรู้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทย พร้อมกันนี้ จะผลักดันให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซในการทำการตลาดมากขึ้นในปีนี้ คาดว่าจะมีประเทศที่ให้ความร่วมมือและร่วมงานเบื้องต้นกว่า 20 ประเทศ "ปีนี้จะเน้นกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ใน เกาหลี อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย รัสเซีย และกลุ่ม ซีแอลเอ็มวี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ระดับชาติและกลุ่มเน็ตเวิร์คระดับโลก" นายพิเชฐ กล่าว