ดีอีเดินหน้าขับเคลื่อนฐานราก

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ปี 2560 กระทรวงดีอีจะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีอยู่ 2,000 แห่งทั่วประเทศและจะชักชวนภาคเอกชนที่มีศูนย์การเรียนรู้อยู่ทั่วประเทศมาร่วมขับเคลื่อนด้วยเพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เหล่านั้นเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ต่อยอดการนำสินค้ามาจำหน่ายออนไลน์การให้คำแนะนำการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ช่วยตัวเองอย่างยั่งยืน 
          "ผมจะลงพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไปดูว่าชุมชนใดเข้มแข็งอ่อนแอ ควรจะเสริมจุดอ่อน จุดแข็งในลักษณะใด เพราะแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันเราต้องลงไปสร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาสให้กับชุมชน ถ้าชุมชนไม่เข้มแข็ง ประเทศไม่เข้มแข็งด้วย ภาคเอกชนถ้าทำธุรกิจเพียงอยางเดียวไม่สนช่วยสังคมเลย ประชาชนก็ไม่มีเงินไปจับจ่ายในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ เลิกกิจการไป ดังนั้น ถ้าจะให้ประเทศพัฒนาเติบโตดีขึ้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน" 
          นายพิเชษกล่าวว่า การลงพื้นที่ชุมชน จะลงพร้อมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ไปเฟ้นหานักธุรกิจรุ่นใหม่ (สตาร์ทอัพ) เพื่อส่งเสริมตั้งแต่ฐากรากเรามีแผนงานกันหลายครั้งแล้ว ขณะนี้มีเครื่องมือที่จะเดินหน้าทำงานเดินตามแผนงาน โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทุกฝ่ายต้องร่วมใจกัน ต้องไว้ใจกันทำงานอย่างตรงไปตรงมา ธุรกิจแข่งกันตามกลไกตลาด ขณะเดียวกันภาครัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วน มีนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วน มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐทุกหมู่บ้านเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชน เพื่อว่าจะมีผลงานเป็นรูปธรรมได้อย่างแน่นอน.