ทีโอทีย้ำเน็ตประชารัฐต้องเสร็จภายในปีนี้

ทีโอที ย้ำ เน็ตประชารัฐติดตั้งเสร็จภายในปีนี้แน่นอน เพราะถือเป็นโครงการเร่งด่วนที่รัฐบาลสนับสนุน ระบุทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2560 คือ การติดตั้งโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทร คมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) หรือ เน็ตประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้ดำเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โดยมีเป้าหมายจะต้องดำเนินการติดตั้ง จำนวน 24,700 หมู่บ้าน มูลค่า 13,000 ล้านบาท ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps
          นอกจากการติดตั้งโครงข่าย แล้ว กระทรวงดีอียังต้องการให้ จัดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps ด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประกวดราคาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 และดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ซึ่งจากแผนที่วางไว้หากไม่มีเหตุการณ์อุทกภัยหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ยืนยันว่าเสร็จทันกำหนดแน่นอน ส่วนการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปอย่างโปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน.