"ฐากร-นที"ลุ้นเก้าอี้ประธานกสทช.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ในเดือนต.ค. 2560 บอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบัน 11 ท่าน จะสิ้นสุดวาระลง ในขณะที่ ร่างพ.ร.บ.องค์กรประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมาคม... (พ.ร.บ.กสทช.) ฉบับใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงใน 16 หลักการ อาทิ ที่มาและองค์ประกอบกสทช.ที่เปลี่ยนจากเดิม 11 คน เหลือ 7 คนเท่านั้น ไม่มีคณะกรรมการชุดเล็กแยกด้านวิทยุกระจายเสียง และโทรคมนาคม
          แหล่งข่าวจากบอร์ดกสทช.กล่าวว่า ร่างฉบับใหม่ อยู่ระหว่างแก้ไขให้บอร์ดชุดเดิมทำหน้าที่ต่ออีก 1 วาระ ก่อนการสรรหาใหม่ โดยตัวเต็งประธานกสทช. 2 ท่าน ได้แก่ พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่ถือว่ามาจากสายทหารกับและนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.คนปัจจุบัน
          "รัฐบาลต้องการจะให้ร่างฉบับดังกล่าวออกมาโดยเร็วที่สุด รองรับการประมูลคลื่น 2600 MHz ดังนั้น ต้องเร่งผลักดันให้พ.ร.บ.ออกมาก่อนบอร์ดจะสิ้นสุดวาระในเดือน ต.ค." แหล่งข่าวกล่าว
          พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ในฐานะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมาคม... (พ.ร.บ.กสทช.) กล่าวว่า นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีคำสั่งต้องร่างให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน คือ เดือนมี.ค. 2560 และไม่มีการขยายเวลาออกไปอีก ส่วนการกำหนดประมูลคลื่น ที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ถือครอง มีการเสนอให้มีการประมูลล่วงหน้าก่อน ที่สัมปทานจะสิ้นสุดลง
          ก่อนหน้านี้ มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหา เพื่อเสนอชื่อเป็น กสทช. เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ดังกล่าว