กทค.เปลี่ยนมติค่าโทรวินาทียอมเอกชนจัดแพ็กเกจแค่50%

พหลโยธิน 8 *  กทค.ยอมทบ ทวนมติ พบกันครึ่งทาง ค่ายมือถือคิดค่าโทรตามจริงวินาที 50% ของแพ็กเกจทั้งหมดได้ พร้อมมีมติเรียกเก็บเงินเอไอเอส ค่าเยียวยาคลื่น 900 กว่า 7,000 ล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขา ธิการคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2560 มีมติให้ทบทวนมติ กทค.เรื่องการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่ตามจริงเป็นวินาที ในช่วงเดือน พ.ค.2559 ที่ระบุให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องคิดการใช้บริการตามจริงแบบไม่ปัดเศษเป็นวินาทีในทุกแพ็กเกจ โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ยื่นขออุทธรณ์มติมาตลอด และจากการศึกษาข้อมูลผลกระทบต่างๆ แล้วจึงมีมติใหม่ คือจะต้องมีแพ็กเกจที่ คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีใน สัดส่วน 50% ของจำนวนแพ็ก เกจที่ผู้ให้บริการมีทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน
          ทั้งนี้ มติที่ออกมาขอยืนยัน ว่าไม่ได้ยึดเอาข้อมูลการขออุท ธรณ์มติ กทค.ของผู้ประกอบการมาประกอบการตัดสินใจทบทวนมติเท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจบนเหตุผลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ซึ่งเป็นการลงมติ 3 ต่อ 1 เสียงที่เห็นด้วยในมาตรการนี้ โดยคาดว่าคำสั่งทางปกครองนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 2-3 วันจากนี้ และสำนักงาน กสทช.จะทำการสำรวจและประเมินผล ในทุกๆ 6 เดือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรการออกแพ็กเกจของค่ายมือถือต่อไป
          นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ลงมติให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินจำนวน 7,221 ล้านบาท ในกรณีรายได้ที่เกิดจากช่วงการเยียวยาคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ต.ค.2558-30 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา เพื่อนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ส่วนกรณีเยียวยา 1800 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือดีพีซี มีการสั่งให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม.