เปิดแผนซิสโก้รับยุคดิจิทัล

การพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนก่อให้เกิดโอกาสในการขยายธุรกิจไอทีอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียว ริตี้คลาวด์ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และเทคโนโลยีสำหรับการทำงานร่วมกัน
          วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้ กล่าวว่า ตลาดไอทีในประเทศไทยปี 2560 คาดว่าจะเติบโต 3.7% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.15 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณ 3,700 ล้านบาท เพื่อผลักดันโครงการ สำคัญๆ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และขับเคลื่อนประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0
          นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจจำนวนมากในไทยยังดำเนินการปรับปรุงองค์กรครั้งใหญ่โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในปี 2559 และอีกหลายองค์กรมีแผนที่จะดำเนินการดังกล่าวในปี 2560 โดยจะมีการติดตั้งและปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีคลาวด์ IoT และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ
          สำหรับแผนงานของซิสโก้ในปีนี้ จะเน้นการทำตลาดไปยังอุตสาหกรรมเฉพาะ รวมถึงธุรกิจการเงิน การผลิต ค้าปลีก การแพทย์ ภาคบริการ และโลจิสติกส์ โดยยังคงเน้นการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดสำหรับการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับผู้ใช้ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน และปรับใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางด้านธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
          "เชื่อว่าปีนี้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย คือจุดเด่นสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับสถาปัตยกรรมของซิสโก้ และเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจซิสโก้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย"
          นอกจากตลาดในไทยแล้ว ซิสโก้ยังมุ่งบุกตลาดต่างประเทศอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดจีน ด้วยการทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอินโดจีน รวมถึงภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างประเทศที่มีความชาญฉลาดและมีการเชื่อมต่อถึงกัน โดยปัจจุบันเข้าไปทำตลาดแล้วในเมียนมา กัมพูชา ลาว และจะเน้นไปที่ประเทศเวียดนาม เนื่องจากเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับซิสโก้ในภูมิภาคอินโดจีน และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับการลงทุนในระดับโลก
          ทั้งนี้ เพราะเวียดนามมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี จากการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง แพร่หลาย และรัฐบาลก็มีแผนที่จะลงทุน 111.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในภาคธุรกิจไอซีทีภายในปี 2563 โดยจะเน้นการทำธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทซิตี้ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ และซีเคียวริตี้เป็นหลัก
          "เวียดนามเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากที่สุด โดยศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของเวียดนาม (VNCERT) ระบุว่า ลำพังเพียงแค่ครึ่งแรกของปี 2559 เวียดนามถูกโจมตีทางไซเบอร์มากถึง 1.27 แสนครั้ง โดยการโจมตีทางไซเบอร์ที่ร้ายแรงที่สุดในเวียดนามเกิดขึ้นเมื่อเดือน ก.ค. 2559 สร้างความเสียหายต่อสนามบินหลัก 2 แห่ง และส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินต่างๆ กว่า 100 เที่ยวบิน"
          วัตสัน ยังกล่าวถึงแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญในปี 2560 ได้แก่ 1.การปฏิรูปองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันการลงทุนด้านไอทีในปีหน้า โดยไอดีซี คาดการณ์ว่าภายในปี 2563 ราว 30% ขององค์กรชั้นนำ 500 อันดับสูงสุดในไทยจะพึ่งพาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ทางด้านดิจิทัลสำหรับการดำเนินงานด้านธุรกิจส่วนใหญ่ และจะมีองค์กรเพิ่มมากขึ้นที่ปฏิรูปธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสำหรับ การทำงานร่วมกัน และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
          2.ระบบมัลติคลาวด์ จากข้อมูล ไอดีซี ระบุว่า กว่า 55% ของฝ่ายไอทีภายในองค์กรจะปรับใช้สถาปัตยกรรมมัลติคลาวด์ภายในปี 2563 ซึ่งจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายไอที เทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยให้องค์กรธุรกิจของไทยลดต้นทุนและค่า ใช้จ่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ
          3.ระบบวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า องค์กรธุรกิจจะพึ่งพาระบบวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อให้เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น 4.อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ที่ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทย เพราะเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง และเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัล และ 5.ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ คือหัวใจสำคัญสำหรับกลยุทธ์ การพัฒนาสู่ดิจิทัลขององค์กรธุรกิจ ทุกแห่ง
          ทั้งหมดนี้คือแผนงานของซิสโก้ประเทศไทยที่จะมุ่งไปในยุคดิจิทัล