กางแผนประมูลคลื่นความถี่ รับตลาดโทรคมนาคมเติบโต

กัญณัฏฐ์ บุตรดี
          Kanyanat25@gmail.com

          คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถือเป็นอีกองค์กรที่คอยกำกับดูแลผู้ให้บริการโทรคมนาคมไทยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎข้อบังคับ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เล่าว่า แผนงานที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 นั้น คงเป็นการนำคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ใช้งานอยู่รวมทั้งสิ้น 190 เมกะเฮิรตซ์ มาจัดประมูล
          ทั้งนี้ อสมท ได้แสดงจำนงกับ กสทช.ว่า จะคืนคลื่นความถี่มาให้ กสทช.จำนวน 80 เมกะเฮิรตซ์ แต่ กสทช.ต้องกำหนดมาตรการเยียวยาให้ อสมท เนื่องจากสัญญาสัมปทานยังไม่สิ้นสุดลง
          "กสทช.เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อทำคู่ขนานเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเยียวยา ภายใต้ พ.ร.บ. กสทช.ฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้น อำนาจการเยียวยา จะต้องรอ พ.ร.บ. กสทช.ฉบับใหม่ผ่านการพิจารณาก่อน"
          อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายดังกล่าวผ่านแล้ว กสทช.ได้กำหนดกรอบการจัดประมูลเบื้องต้นในปี 2560 จำนวนคลื่น 80 เมกะเฮิรตซ์ 3-4 ใบอนุญาต จะได้คลื่นใบละ 25, 25 และ 30 เมกะเฮิรตซ์ เป็นต้น เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง
          "เราจะทำงานคู่ขนานไปด้วยกัน กับการเจรจา อสมท กระบวนการและจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประมูล หรือไอเอ็มไป พร้อมๆ กัน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดน่าจะใช้เวลาไม่เกินราว 5-6 เดือน ก็จะทำให้ กสทช.เปิดประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ได้ในปีหน้า โดยคลื่นดังกล่าว ไชน่าโมบาย มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลเช่นกัน"
          นอกจากนี้ ช่วงกลางปี 2561 จะเปิดประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์  3 ใบอนุญาต ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่ใช้งานอยู่จำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 ก.ย. 2561 และคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 10 เมกะเฮิรตซ์ ที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรูใช้งานอยู่
          นายฐากร กล่าวว่า ในปี 2563 เตรียมประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ใบอนุญาต จำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ ปัจจุบันรองรับธุรกิจทีวีดิจิตอลอยู่ 24 ช่อง คลื่นย่านนี้ เป็นคลื่นที่ใช้ในบรอดแคสติ้ง แต่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ได้กำหนดให้คลื่นดังกล่าวเป็นคลื่นโทรคมนาคม แต่สำหรับไทยยังใช้คลื่นนี้เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์อยู่
          ดังนั้น เมื่อครบสัญญาสัมปทานในปี 2563 กสทช.จะประกาศให้คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ เป็นคลื่นโทรคมนาคม และจะนำมาเปิดประมูล ซึ่งคาดว่าอย่างน้อยในปี 2563 จะสามารถเปิดประมูลคลื่นดังกล่าวได้ ซึ่งถือว่าคลื่นดังกล่าว เป็นคลื่นที่มีมูลค่าสูงที่สุด มากกว่าคลื่นย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ใช้สำหรับ 5จี เป็นคลื่นย่านความถี่ต่ำที่มีมูลค่าสูงลงทุนน้อยและครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
          สำหรับแนวโน้มตลาดโทรคมนาคมในปี 2560 จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งโอปเรเตอร์ และผู้ให้บริการเอ็มวีเอ็นโอ ได้ขอเบอร์ใหม่ไปกว่า 10  ล้านเลขหมาย โดยปัจจุบันเลขหมายที่ใช้งานอยู่จำนวน 107 ล้านเลขหมาย 97% ใช้งานในระบบ 3 และ4จี ดังนั้น จึงต้องมีแบนด์วิธรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยปี 59 มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือเติบโตสูง รวมทั้งอัตราการใช้บริการต่อเดือนสูงขึ้นด้วย เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป หลังจากเปิดประมูล 3 และ 4จี เมื่อปลายปี 58 ทำให้มีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          ดังนั้น กสทช.ต้อง เตรียมประมูลคลื่น 5จี รองรับการใช้งาน เช่นกัน.