ก.ล.ต. ประกาศผล 10 ทีมเข้ารอบ"นวัตกรรมฟินเทค"

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า โครงการ FinTech Challenge ได้ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม โดยคัดเลือกจากทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม bootcamp ทั้งหมด 22 ทีม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือดจะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม ทีมละ 2 หมื่นบาท
          สำหรับโครงการ FinTech Challenge เป็นโครงการพัฒนา ความคิดและประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยว ข้องเตรียมพร้อมนำเทคโนโลยีทาง การเงิน (ฟินเทค) เข้ามาพัฒนาหรือปรับใช้กับการประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
          แนวคิดนวัตกรรมของ 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย 1. ทีม aBorrow - บริการข้อมูลเงินกู้ 2. ทีม C3Finance - infrastructure สำหรับธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน 3. ทีม CoinEx- บริการแลกเปลี่ยนเหรียญเป็น digital currency 4. ทีม FundRadar แอพพลิเคชันข้อมูลและการซื้อขายกองทุน 5. ทีม PeerPower-ระบบตลาด สินเชื่อออนไลน์ 6. ทีม PetInsure- ประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง 7. ทีม PrivateChain - ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน 8. ทีม SmartContractThailand- บริการรับจ้างจัดทำสัญญาต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน  9. ทีมจับจ่ายระบบการชำระเงินสำหรับซื้อของในโรงเรียน และ 10. ทีมสานฝัน-ตัวกลางระดมทุน/ให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการได้ดีขึ้น
          สำหรับขั้นตอนต่อไป ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยมีที่ปรึกษาและทีมงานคอยให้คำปรึกษาในการทำโครงการของแต่ละทีมอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 10 ทีม จะมีจัดแสดงนิทรรศการต่อผู้สนใจทั่วไปและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสินในวัน demo day  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมยอดเยี่ยมในวันดังกล่าวด้วย