เจาะเทรนด์ร้อนปี 60 "ดิจิทัล"แนวโน้มหลักอุตฯไอที

 "ไดเมนชั่น ดาต้า" เผยผลการคาดการณ์สุดยอดด้านไอที ประจำปี 2560 และดิจิทัลยังคงเป็นแนวโน้มหลักสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไปอีก 12 เดือน
          นายเอเตียนน์ เรย์เนกเก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี กล่าวว่า ดิจิทัลเป็นเรื่องการสร้างโมเดลทางธุรกิจแบบยึดลูกค้าเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย ระบบเครือข่าย ศูนย์ข้อมูล แอพพลิเคชั่น และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นระบบที่มีอยู่แล้วในองค์กร หรืออาจใช้งานผ่านคลาวด์
          "ทุกวันนี้ ไม่มีกลยุทธ์ดิจิทัล แต่เป็นแค่เพียงกลยุทธ์ที่อยู่ในโลกดิจิทัล และ ขณะที่ยุคดิจิทัลเพิ่มความไม่แน่นอน ให้กับบางองค์กร แต่ดิจิทัลยังเปิดโอกาสสู่ ความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้น และนำไปสู่ยุคของการพัฒนาศักยภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุด อีกด้วย"
          นายเรย์เนกเก กล่าวว่า การเป็นเจ้าของหรือเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างมีแบบแผนในแบบต่างๆ หรือ เมตาดาต้า (metadata) นับว่าสำคัญยิ่ง "ในอนาคต ข้างหน้า การควบคุม และเป็นเจ้าของข้อมูล และข้อมูลระดับเมตาดาต้า จะกลายเป็นประเด็นที่ต้องอภิปรายและโต้แย้งกันอย่างจริงจัง"
          ข้อมูล คือ ของล้ำค่า นั่นเป็นเพราะข้อมูลทั่วไปและข้อมูลระดับเมตาดาต้าเป็นเหมือน "ผงทอง" (gold dust) หมายถึงของล้ำค่า ซึ่งทำให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าได้ละเอียดลึกซึ้ง นอกจากนี้ ข้อมูลระดับเมตาดาต้ายังทำให้องค์กรสามารถระบุรูปแบบพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง ก่อให้เกิดกระบวนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ และนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจบนองค์ความรู้ที่มีได้อย่างถูกต้อง"นายเรย์เนกเก อธิบาย
          ด้วยเหตุนี้ หลายๆ องค์กรจึงได้หันมาปกป้องข้อมูลระดับเมตาดาต้ามากขึ้น และระมัดระวังว่ามีใครบ้างที่เข้าถึงข้อมูลนี้ "องค์กรไม่ได้แค่ต้องการเป็นเจ้าของหรือควบคุมข้อมูลด้วยเหตุผลอย่างที่เคยทำกันมา แต่ต้องการให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ได้ คาดหวังว่า สิ่งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรึกษาหารือที่น่าสนใจระหว่างธุรกิจกับผู้ให้บริการคลาวด์ ตัวอย่างเช่น ตรงไหนคือเส้นแบ่ง ที่ต้องให้ความเคารพกับผู้เป็นเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลระดับ เมตาดาต้า
          ทั้งนี้ เห็นว่า ประเด็นที่กล่าวถึงนี้ อย่างน้อยน่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องการวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบ"ผลักและดึง" จากหลายฝ่าย"
          แนวโน้มเทคโนฯปี 60
          ระบบอัจฉริยะ(Intelligence) จะผลักดันให้เกิดการคาดการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาชญากรรมทางไซเบอร์ กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา บรรดาอาชญากรทางไซเบอร์ลงทุนซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่าจะเป็น เงินหรือเครื่องมือที่ผิดกฎหมายอย่างมาก เพื่อพัฒนาให้มีความชำนาญการมากขึ้น  ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเดิม ทางกลับกัน นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยมากยังเป็นความพยายามในรูปแบบของการตั้งรับ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะต้องนำไปสู่การคาดการณ์ล่วงหน้าได้มากขึ้นกว่าการเป็นแค่การทำงานเชิงรุกเท่านั้น
          บรรดาเครื่องมือทั้งหลายต่างฝังตัว (embeded) เพื่อรองรับพื้นที่การ ทำงานสำหรับอนาคต(Workspace for tomorrow) ยุคใหม่กำลังเริ่มต้นให้ เห็นแล้วในสถานที่ทำงานต่าง ๆ ซึ่งไม่ต้องกินเวลานานถึงพันปี หรือต้องรอให้ถึง ยุคเจเนอเรชั่น ซี (Gen Z) ซึ่งคือยุคที่ อยู่กับการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  และไม่ต้องรอนานพอๆ กับยุคก่อนจะมี ตัวหนังสือเกิดขึ้น การผสมผสานความเป็นจริงเสมือนเข้ากับโลกของความจริง (Augmented Reality) หรือ การสร้างโลกความเป็นเสมือนจริง (Virtual Reality) เริ่มส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายจากการค้าระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคไปสู่การค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ โดยในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า เทคโนโลยีเหล่านี้จะมีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดรากฐานการปรับเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่การทำงานอีกด้วย
          การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่งหรืออินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) คือ สัญญาการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่ง  หรือไอโอที(IoT) คือสัญญาการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า ที่มากกว่านั้น คือ โครงการที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ จะผ่านการปรับเปลี่ยนให้หลากหลายและทันสมัยในแต่ละปี และไอโอทีคือเหตุผลสำคัญ นั่นเพราะไอโอทีจะทำ การวิเคราะห์รูปแบบพิเศษเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงให้เกิดขึ้นได้จริง ทั้งยังเพิ่มผลการทำงานในแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์มากขึ้น และให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วสำหรับการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
          เทคโนโลยีการจัดเก็บหรือ คอนเทนเนอร์จะเป็นความยุ่งยากใหม่สำหรับศูนย์ข้อมูล และเป็นตัวช่วยกระตุ้นที่สำคัญสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบไฮบริด (Hybrid IT) ในปี 2560 จะเห็นการขยายตัวของ การใช้งานคอนเทนเนอร์ แต่การปรับเปลี่ยนเพื่อให้โลกของคอนเทนเนอร์มีความสมบูรณ์แบบ คงต้องใช้เวลาอีกสองสามปี
          นอกจากนี้ จะเห็นการใช้งานสถาปัตยกรรมเครือข่ายเสมือนจริง หรือเอ็นเอฟวีที่มากขึ้นกับเครือข่าย คลาวด์ที่ใช้งานในปัจจุบัน และเครือข่าย ใหม่ๆ ที่ถูกออกแบบให้รับกับระบบ คลาวด์แบบไฮบริด
          "การสร้าง โลกเสมือนจริง  เริ่มส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายจากการค้าระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค ไปสู่การค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ"
          ทุกวันนี้ ไม่มีกลยุทธ์ดิจิทัล แต่เป็นแค่เพียงกลยุทธ์ที่อยู่ในโลกดิจิทัล
          เอเตียนน์ เรย์เนกเก