ดีอีเดินเครื่องเน็ตประชารัฐ

 แจ้งวัฒนะ * กระทรวงดีอี-ทีโอที เอ็มโอยูคุณธรรม คลอด "เน็ตประชารัฐ" 24,700 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั่วไทย คาด 6 เดือนแรกปี 2560 ติดตั้ง 4,000 แห่ง
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือเน็ตประชารัฐ โดยมีผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และตัวแทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมลงนาม เพื่อเป็นการดำเนินโครงการร่วมกันด้วยความโปร่ง ใสทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐ มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โดยโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของกระทรวงดีอี เพื่อเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิต
          ด้าน นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จะดำเนินการติดตั้งได้ประมาณ 4,000 หมู่บ้าน โดยขั้นตอนดำเนินการนั้นจะเริ่มตั้งแต่จัดทำทีโออาร์ จัดซื้อจัดจ้างและติดตั้ง จึงอาจล่าช้าในช่วงแรก แต่เชื่อมั่นว่าในช่วงหลังของปีจะสามารถติดตั้งได้ครบจำนวนทั้งหมดแน่นอน โดยระดับความเร็วที่เปิดให้บริการไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps วงเงิน 13,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน รวมถึงการจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือฟรีไวไฟ (Free WiFi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด.