ลุยนโยบาย เน็ตชุมชนเสร็จปี 60

โพสต์ทูเดย์ -"พิเชฐ" ลุยนโยบายดิจิทัล ไทยแลนด์ เร่งอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านเสร็จ ปี 2560 หวังสร้างคน สู่ไทยแลนด์ 4.0
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผย ภายหลังเข้ามารับตำแหน่ง รมว.ดีอี อย่างเป็นทางการ นโยบายหลักที่จะเร่งผลักดันจะเป็นเรื่อง ดิจิทัล ไทยแลนด์ และ เร่งผลักดัน ดิจิทัล ชุมชน ให้เข้าถึงประชาชนในทั่วประเทศ ผ่านการมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พร้อมกับประสานการทำงาน ในหน่วยงานกระทรวงให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
          นอกจากนี้ กระทรวงมีแผนจะจัดงานไทยแลนด์ ดิจิทัล บิ๊กแบง ในช่วงกลางปี 2560 เพื่อนำเสนอการผลักดัน ดิจิทัล ไทยแลนด์ ของประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ ดิจิทัล ไทยแลนด์ และทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความรู้ถึงการขับเคลื่อนดิจิทัล ไทยแลนด์ของประเทศไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และอาเซียนบวกสามประเทศ พร้อมกันนี้จะมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและการสร้างคนในประเทศให้รองรับดิจิทัล ไทยแลนด์
          นายพิเชฐ กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างฉบับดังกล่าวไปแล้ว กระทรวงดีอี ยืนยันว่า เป็นร่าง พ.ร.บ.ที่ทำให้ประชาชนในประเทศได้รับประโยชน์สังคมจะมีเครื่องมือในการดูแลประชาชนได้ โดยในร่าง ดังกล่าวมีเนื้อหา 90% ที่ชัดเจน และอีก 5-10% ที่ยังเขียนไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน
          ทั้งนี้ มีเวลาอีก 120 วันก่อนที่จะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายกระทรวง จึงมีแผนที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ภาคสังคม ที่มีข้อสังสัยในร่างนี้ นำมาเปิดรับฟังความเห็น พร้อมปรับแก้ไขต่อไป เพื่อให้เป็นกฎหมายที่ทำให้ทุกฝ่ายในสังคมยอมรับได้มากที่สุด อีกทั้งร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องซิงเกิ้ล เกตเวย์ ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ไม่ต้องกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่เข้ามาดูข้อมูลและในร่างฯ  ได้ตัดข้อที่มีปัญหา มาตรา 14 (1) ที่มีข้อห่วงใยว่า การใช้อำนาจรัฐจะไปกระทบสิทธิของประชาชนออกไปแล้ว ส่วนร่าง พ.ร.บ.ฉบับอื่นๆ นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา และพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกฝ่าย
          น.ส.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า การจัดทำดิจิทัล ชุมชน อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านความเร็วสูง จำนวน 7.9 หมื่นหมู่บ้าน ในขณะนี้หมู่บ้านในประเทศ 50% มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว ส่วนอีก 50% อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งในวันที่ 26 ธ.ค. 2559 จะเปิดตัวโครงการ ซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นการทำงาน ร่วมกันระหว่างกระทรวงดีอีที่จะติดตั้งอีก 2.47 หมื่นหมู่บ้าน ทำร่วมกับบริษัท ทีโอที ส่วนอีก 1.5 หมื่นหมู่บ้าน เป็นการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560