DTACรอรับไลเซนส์ใหม่ คลื่น2600ประมูลปีหน้า สบช่อง ADVANC-TRUE มีจุดอ่อนภาระต้นทุนแสนล้าน

คลื่น2600ประมูลปีหน้า
          สบช่อง ADVANC-TRUE มีจุดอ่อนภาระต้นทุนแสนล้าน
          จับตา DTAC สบช่องโอกาสคว้าใบอนุญาตคลื่น 2600 MHz สูงสุด หลังกสทช.ประกาศเปิดประมูลปีหน้าเชื่อมีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง ADVANC และ TRUE ที่ทั้งคู่ต่างมีภาระต้นทุนกว่า 116,000 ล้านบาท จากค่าใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz และคลื่น 900 MHz ที่เพิ่งประมูลกันไปช่วงปลายปีที่ผ่านมา
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.องค์กรประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมาคม ...(พ.ร.บ.กสทช.) ฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ช่วงเดือน ม.ค.2560 ล่าช้าจากเดิมที่คาดว่าจะมีผลเดือน ธ.ค.2559 นั้น หลังคณะกรรมาธิการฯได้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปจึงทำให้กำหนดการเยียวยาให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ต่อกรณีการคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ถูกเลื่อนออกไปด้วย แต่กำหนดการเปิดประมูลคลื่น 2600 MHz เป็นไปตามแผนที่จะมีการเปิดประมูลปี 2560
          ทั้งนี้หากพ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ จะทำให้กสทช.ยังเป็นหน่วยงานอิสระและมีอำนาจเยียวยาให้ MCOT ขณะที่ MCOT จะต้องคืนคลื่นความถี่มาให้กสทช.จำนวนไม่น้อยกว่า 70 MHz แต่กสทช.ต้องเยียวยาให้เพราะสัญญาสัมป ทานยังไม่สิ้นสุดลง จากปัจจุบันกสทช.ยังไม่มีอำนาจดำเนินการดังกล่าว
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากประเด็นนี้น่าจับตาบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ที่มีโอกาสได้รับประโยชน์สูงสุด หากกสทช.มีการเปิดประมูลคลื่น 2600 MHz ดังกล่าว เนื่องจาก DTAC มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่ต้องเข้าประมูลใบอนุญาตคลื่น 2600 MHz เพื่อต้องการชดเชยคลื่น 1800 MHz (25 MHz) เดิมที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุลงช่วงปี 2561 โดยปัจจุบันมีสัมปทานคลื่น 850 MHz สัมปทานคลื่น 1800 MHz (25 MHz) และใบอนุญาตคลื่น 2100 MHz (15 MHz)
          ที่สำคัญหากมีการเปิดประมูลปี 2560 ถือว่า DTAC มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้ง 2 ค่ายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟรเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และบริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE  เนื่องจากค่าย ADVANC และ TRUE ต่างมีภาระแบกรับต้นทุนค่าใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz และคลื่น 900 MHz ที่เพิ่งมีการประมูลช่วงปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ADVANC มีภาระค่าใบอนุญาตทั้ง 2 ใบ (คลื่น 1800 MHz จำนวน 40,989 ล้านบาท และคลื่น 900 MHz  จำนวน 75,654 ล้านบาท) รวมประมาณ 116,643 ล้านบาท ส่วน TRUE มีภาระค่าใบอนุญาตทั้ง 2 ใบ (คลื่น 1800 MHz จำนวน 39,792 ล้านบาท และคลื่น 900 MHz จำนวน 76,298 ล้านบาท) รวมประมาณ 116,090 ล้านบาท
          จากภาระต้นทุนดังกล่าว ทำให้ศักยภาพการแข่งขันประมูลคลื่น 2600 MHz ทั้ง 2 ค่ายจะต่ำกว่า DTAC อย่างชัดเจน เพราะถึงแม้ว่า ADVANC และ TRUE จะเข้าร่วมประมูลคลื่น 2600 MHz ดังกล่าว แต่จะถูกกดันอย่างมากต่อการเคาะราคาแข่งขัน เพราะต้องคำนึงถึงภาระค่าใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz และคลื่น 900 MHz ไปด้วย
          ทั้งนี้ช่วงเดือน พ.ย.2558 การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต (ใบอนุญาตละ 15 MHz) โดย TRUE เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นใบอนุญาตแรกด้วยราคา 39,792 ล้านบาท ส่วน ADAVANC เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นใบอนุญาตที่สองด้วยราคา 40,986 ล้านบาท
          ต่อมาเดือน ธ.ค.2558 ผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จำนวน 2 ใบ ผู้ชนะการประมูลชุดที่ 1 คือ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด (ในเครือบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ด้วยราคา 75,654 ล้านบาท และชุดที่ 2 คือบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ในเครือบริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ด้วยราคา 76,298 ล้านบาท
          แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา JAS ตัดสินใจทิ้งใบอนุญาตดังกล่าว ทำให้กสทช.ต้องเปิดประมูลใหม่ โดยมีเพียงบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟรเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เข้ายื่นประมูลเพียงรายเดียวและได้ไปด้วยราคา 75,654 ล้านบาท
          :เรียกคืน 537 คลื่นวิทยุรัฐ-รัฐวิสาหกิจ
          นายฐากร กล่าวอีกว่า การประชุมกสทช.วานนี้ (14 ธ.ค.) มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ กล่าวคือ กรณีคลื่นความถี่วิทยุของ  MCOT บนคลื่น FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ ที่ยังอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สามารถที่จะมีการใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ม.ค.2563
          ส่วนคลื่นวิทยุส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ 21 หน่วยงาน 537 คลื่น ให้มีกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นสูงสุดไว้ 5 ปี คือ ครบกำหนดในการที่จะส่งคืนคลื่นเดือน เม.ย.2560 แต่หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานใดประสงค์จะคืนคลื่นความถี่ก่อนเดือน เม.ย.2560 สามารถดำเนินการส่งคืนได้ทันที
          พร้อมกันนี้ที่ประชุมกสทช.มีมติเห็นชอบร่างแก้ไขประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยการแก้ไขร่างฉบับดังกล่าวส่งให้เกิดผลดีขึ้น
          1)มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการจัดระเบียบสาย 2)ร่นระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีผู้ประกอบการเข้ามาขอใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมจากเดิม 60 วัน ให้เร็วขึ้นเป็น 30 วัน
          3)อำนวยความสะดวกในการขอใช้สิทธิโดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสำนักงานกสทช.กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถยื่นขอดำเนินการที่ใดก็ได้ 4)อำนวยความสะดวกในการยื่นขอปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมให้สามารถส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย