CATต่อยอด4มิติใหม่

 เมื่อเข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดนของการสื่อสาร ทำให้ กสท โทรคมนาคมหรือ CAT ได้พัฒนาโซลูชั่นใหม่ "CAT e-Learning Solutions" โดยประยุกต์บริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  CAT Conference, CAT e-Learning, CAT e-Entertainment และ CAT Chat สู่มิติใหม่ของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ครบวงจร เพื่อรองรับภาพรวมในการเรียนการสอนขององค์กร ยุคดิจิทัล
          ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าขายส่งและเอกชน สายงานการตลาด และการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า  เพื่อให้องค์กรภาครัฐและเอกชนทุกขนาด ที่ต้องการนำเอาระบบ ICT เข้าไปใช้ในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพลดความยุ่งยาก ซับซ้อน ประหยัดเวลา ลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบที่มีมาตรฐานจาก CAT ซึ่ง e-Learning Solutions จะเน้นการให้บริการในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดย e-Learning Solutions เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านองค์ความรู้ ทักษะการทำงาน ฝึกอบรมต่างๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นโซลูชั่นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่ช่วยให้ การฝึกอบรมในหน่วยงานหรือองค์กร มีความ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการการเรียนรู้ทั้งผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          อีกทั้งสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายช่องทางที่ CAT มีให้บริการ ซึ่งเสมือนเป็นสื่อการเรียนการสอนระยะไกลที่ช่วยให้พนักงาน ในองค์กรประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อมาอบรมหรือเรียนหลักสูตรต่างๆ สำหรับการทำงาน เพราะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสื่อสารถึงกันได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ ขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ลดต้นทุนด้านเวลา การเดินทาง และยังช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ในการร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการยกระดับองค์กรไปสู่ความได้เปรียบ ทางการแข่งในระดับสากล
          นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(CAT e-Business) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า e-Learning Solutions เป็นบริการเพื่อกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น เพิ่มความสะดวกลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา และลดต้นทุนสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง คุ้มค่าและเพิ่มความปลอดภัยเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่ช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง ทันสมัย ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ สำหรับบริการ CAT e-Learning Solutions จะเป็นบริการพิเศษที่เน้น การใช้งานด้านการเรียนการสอน การสร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นการรวมฟีเจอร์ (Features) สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เข้าไว้ด้วยกันในแพ็กเกจ โดย CAT e-Learning Solutions จะประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนั้น
          1. CAT e-Learning ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ (Knowledge Management)ซึ่งเหมาะสำหรับ หน่วยงานฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อเสริมทักษะ,องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพนักงาน โดย CAT e-Learning จะทำหน้าที่ เป็นศูนย์บริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน ที่กำหนด (หลักสูตร) โดยองค์กรสามารถแจ้งความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้ CAT เป็นผู้จัดวางระบบ ซึ่งเป็นติดตั้งบนระบบ Cloud ตามมาตรฐานสากลที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 2 ช่องทาง
          "บริการเหล่านี้ CAT เชื่อมั่นว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น และยังเป็นการปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างบูรณาการที่ช่วยลดต้นทุน ด้านเวลา ความเสี่ยงในการเดินทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรให้มีมาตรฐานนำพาองค์กรไปสู่ ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป"