ศูนย์กลางเน็ตอาเซียน

นายดนันท์ สุภัทรพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า จากความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้แคทต้องขยายการให้บริการวงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ(อินเตอร์เน็ตเกตเวย์) เพิ่มขึ้นด้วยโดยปัจจุบันแคทมีเส้นทางเคเบิลใต้น้ำเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเกตเวย์ทั้งสิ้น 6 เส้น มีความจุรองรับการใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยมากกว่า 14 เทเลบิตต่อวินาที โดยเชื่อว่าผู้บริโภคต้องการความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่มากกว่า 100 Gbps เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่สะดวกสบายทั้งดูหนัง ฟังเพลงผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงบรการอื่นๆ อีก ถือว่าสอดคล้องยุคที่อินเตอร์เน็ตเป็นทุกสิ่ง
          "แคทถือเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์รายหลักของประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาด 30% ซึ่งแคทต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนผ่านโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้แคทได้เสนอแผนงานำไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แล้ว คาดว่าจะได้รับความชัดเจนในการดำเนินการเร็วๆ นี้"
          นายดนันท์กล่าวว่า แคเชื่อว่าในอีก 2-3 ปีข้างห้า เมื่อโครงข่าย 4 จี ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว การใช้อินเตอร์เน็ตจะเติบโตแบบพุ่งกระฉูด การแข่งขันการให้บริการก็จะรุนแรง ซึ่งจะมีทั้งราคาถูกและราคาเท่าเดิม แต่เพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตให้ เป็นต้น ขณะเดียวกันการใช้บริการอินเตอร์เน็ตจะต้องมีเสถียรภาพด้วย ซึ่งแคทได้เตรียมแผนการไว้ด้วยการเชื่อมต่อเคเบิลใยแก้วจากฝั่งอ่าวไทยไปยังฝั่งอันดามันด้วยหากเส้นทางใดขาดหรือมีปัญหาก็ยังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้.