กสทลุยเคเบิลใต้น้ำดันฮับดิจิทัลอาเซียน

 กสท เริ่มใช้เคเบิลใต้น้ำ รองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน หวังดันไทยฮับดิจิทัลอาเซียน
          นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT) เผยถึงแผนลงทุนบริการเคเบิลใต้น้ำว่า ล่าสุดได้เปิดให้บริการสายเอพีจี (เอเชียแปซิฟิก เกตเวย์) ซึ่งเป็นสายล่าสุดใช้งบลงทุนประมาณ 40 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,400 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ใช้วงจรสื่อสารซึ่งเอพีจีมีความยาว 10,900 กม. เชื่อมต่อยังประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่ง CAT มีแผนให้บริการเคเบิลใต้น้ำทั้งหมด 6 สาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก
          ทั้งนี้ สายเคเบิลใต้น้ำมีจุดเด่นเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานที่ชำรุดยากกว่าเคเบิลบนดิน เชื่อว่าสามารถสร้างเสถียรภาพการใช้งานระบบที่มั่นคง ความจุการส่งต่อข้อมูลและความเร็วในการส่งข้อมูลสูงขึ้น โดยระบบเคเบิลใต้น้ำเอพีจีขยายความเร็วแบนด์วิดท์ในการรับส่งข้อมูล 54 เทราบิตต่อวินาที (Tbps) หรือมากกว่า 54 ล้านเท่าของความเร็ว 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งเป็นความจุแบนด์วิดท์สูงสุดกว่าทุกระบบที่ใช้อยู่ในประเทศไทย
          อย่างไรก็ตาม CAT ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในอาเซียน เพื่อให้ผู้ใช้บริการคอนเทนต์รายใหญ่ใช้ไทยเป็นจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฮับกับกลุ่มผู้ใช้ในภูมิภาคเทียบท่าสิงคโปร์ ในกากรระจายข้อมูลข่าวสารให้ผู้ใช้บริการในภูมิภาค ซึ่งการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลบนบกและเคเบิลใต้น้ำเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความต้องการใช้งานในภูมิภาค