กสทช.ติดเน็ตหมู่บ้านสุดอืด! ไม่เสร็จตามเป้าหมายซ้ำรอยกระทรวงดีอี

 พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงความคือหน้าการดำเนินการโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จำนวน 3,920 แห่ง ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่การดำเนินการอีกครั้ง เพื่อความรอบครอบว่าไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และโครงการโรงเรียนประชารัฐของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะเดียวกันได้เร่งปรับเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่จะมาดำเนินการโครงการด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.-ก.ค.60 และหลังจากนั้นก็ต้องเปิดประมูลหาผู้ที่เสอนราคาต่ำสุดมาดำเนินการ และเริ่มดำเนินการติดตั้งได้ภายในปลายปี 2560 และแล้วเสร็จครบ 3,920 แห่งในปี 2561
          "ต้องยอมรับว่าการดำเนินการโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3,920 แห่ง วงเงินราว 10,000 ล้านบาทนั้น อาจไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดกรอบของรัฐบาลที่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 เนื่องจาก กสทช.มีกระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ไม่ให้ซ้ำซ้อนการกำหนดเงื่อนไขประมูล (ทีโออาร์) เพื่อประมูลหาผู้มาดำเนินการติดตั้ง การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) เป็นต้น ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม กสทช.จะพยายามเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล"
          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่าจากที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการ รมว.ดีอี ได้เซ็นคำสั่งเมื่อวันที่ 17 พ.ย.59 ที่ผ่านมาเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศ (อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน) จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่มีตนเป็นประธานนั้นขณะนี้ยังรอคณะทำงานกำหนดรอบแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีปลัดดีอีเป็นประธานกำหนดกรอบการทำงานก่อน จึงจะสามารถกำกับและติดตามงานได้.