ทีโอทีขอแก้สัญญาเน็ต กศน.รับติดตั้งไม่ทันปีหน้ายังมีจ๊อบอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านทั่วไทย

  นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีโอที ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อขอแก้ไขสัญญาการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 10,000 แห่ง เนื่องจากทีโอทีไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดภายในเดือน มี.ค.60 เนื่องจากทีโอทีไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ตามข้อตกลงที่เสนอไปยังกระทรวงดีอี ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับ กศน.นั้น กระทรวงดีอีได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท โดยทีโอทีและแคทได้ร่วมกันดำเนินการติดตั้ง ซึ่งทีโอทีจะดำเนินการติดตั้ง 7,500 จุด และแคทติดตั้ง 2,500 จุด โดยได้ลงนามในสัญญาตั้งแต่เดือน มี.ค.59 มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี หรือแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.60
          นายมรกตกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน มูลค่า 15,000 ล้านบาท ว่าทีโอทีได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงดีอี เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านแล้วเสร็จตามนโยบายรัฐบาลในปี 2560 ขณะนี้รอกระทรวงดีอีเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเรื่องการเบิกจ่ายแทนกัน ตามมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) ทั้งนี้ ทีโอทีจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยในเดือน ธ.ค.59 นี้ จะนำร่องติดตั้งอินเตอร์เน็ต หมู่บ้าน 50 หมู่บ้าน จากทีโอที ต้องติดตั้งราว 24,700 หมู่บ้าน
          นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องโครงการอินเตอร์เน็ต กศน.ว่าติดขัดปัญหาเรื่องใด เนื่องจากเพิ่งมารับตำแหน่งปลัดดีอีได้เพียง 22 วันเท่านั้น ดังนั้นจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดโครงการก่อน อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอีจะพิจารณาทุกโครงการอย่างรอบคอบและเป็นธรรม และให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด