คอลัมน์ ดิจิ-เทรนด์ฟอร์เวิร์ด: อนาคตอันใกล้ของ5จี 

  นายมะดัน

          ทุกวันนี้แทบทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี 4จี ที่ทำให้เข้า เว็บไซต์ ดูวิดีโอ หรือดาวน์โหลดไฟล์ ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า เทคโนโลยีต่อไปอย่าง 5จี จะมาเมื่อใด

          จึงขอนำเสนอส่วนหนึ่งของบทความ "เค้าโครงของ 5G อนาคตอันใกล้ของการสื่อสารไร้สาย" ของ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคมาให้รู้จักโดยสังเขป

          บทความกล่าวถึงเวที ITU Telecom World 2016 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีองค์กรทางธุรกิจต่างๆ ได้สรุปถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยี 5จี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการจริงได้ในปีค.ศ.2020

          ขณะนี้มีการทดสอบความเร็วการใช้งาน ตั้งแต่ 100 เมกะบิต ถึง 20 กิกะบิต และ 5จี ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานที่แตกต่างกันใน 3 ลักษณะ คือ

          1.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์ ไม่ต่ำกว่า 100 เมกะบิต เช่น การชมวิดีโอคุณภาพสูง การถ่ายทอดรายการต่างๆ 2.การใช้งานที่ต้องตอบสนองการสั่งการในทันที เช่น การผ่าตัดทางไกล การควบคุมหุ่นยนต์กู้ภัยหรือผจญเพลิง และ 3.การเชื่อมต่อจำนวนมากสำหรับอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือไอโอที (การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ) ซึ่งไม่ต้องการความเร็วที่สูงมาก แต่ต้องใช้พลังงานน้อย เพื่ออายุแบตเตอรี่ที่นาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย

          นอกจากนี้ Qualcomm ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร ได้ประกาศเปิดตัวโมเด็ม 5จี ตัวแรกคือ Snapdragon X50 ใช้งานบนคลื่นความถี่ 28 กิกะเฮิรตซ์ ที่สามารถใช้ความเร็วสูงที่ไม่ต่างจากบริการอินเตอร์เน็ตที่ต่อตรงแต่ละบ้าน คาดว่าจะวางจำหน่ายในปี ค.ศ.2018

          สำหรับผู้บริโภค แม้จะมีบริการ 5จีเกิดขึ้น แต่บริการ 3จี และ 4จี ยังมีคู่ขนานไปอีกระยะหนึ่ง จึงควรถามตัวเองว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีตามหรือไม่ หากความต้องการใช้งานอยู่เพียงระดับ 3 จี เพราะนั่นคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

          แต่สำหรับธุรกิจต่างๆ 5จี คือโครงสร้างใหม่ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ธุรกิจต่างๆ ตลอดจนไอโอที จึงสามารถเติบโตได้อีกมากบนเทคโนโลยี 5จี ที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายโทรคมนาคมได้ดียิ่งขึ้น