"สิงคโปร์"แชมป์ปฏิรูปดิจิทัล

 โครงสร้างพื้นฐาน-การเข้าถึงข้อมูลรัฐบาลยอดเยี่ยม
          สิงคโปร์ -สิงคโปร์มีความสามารถปฏิรูป เศรษฐกิจให้เข้ากับระบบดิจิทัลได้ดีที่สุดในเอเชีย ส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ การเข้าถึงข้อมูลรัฐบาลออนไลน์อยู่ระดับแถวหน้าของทวีป
          ดัชนีการปฏิรูปเอเชียของ ดิ อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (อีไอยู) จัดอันดับให้สิงคโปร์มีความสามารถในการปฏิรูปตัวเองเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย  แซงหน้าญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง โดยวัดจาก 20 ตัวชี้วัด ที่มี ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร โครงข่าย 4จี ที่ครอบคลุม ความประหยัดของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเป็นหุ้นส่วนดิจิทัล และความสะดวกในการเข้าถึง ข้อมูลของรัฐแบบออนไลน์ รวมอยู่ด้วย
          นายชาร์ลส รอสส์ บรรณาธิการของอีไอยูในเอเชีย กล่าวว่า สิงคโปร์มีคะแนนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนำชาติอื่น จากการผลักดันเปลี่ยนประเทศให้เป็นชาติอัจฉริยะ (สมาร์ทเนชั่น)
          นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลรัฐบาลด้วยช่องทางออนไลน์ที่ง่ายดาย ก็ยิ่งทำให้คะแนนของสิงคโปร์ในดัชนีดังกล่าวสูงขึ้นไปอีก โดยเว็บไซต์ data.gov.sg ได้เปิดให้เข้าถึงสถิติต่างๆ ที่รัฐบาลรวบรวมแบบครบวงจร
          การศึกษาดังกล่าวยังชี้อีกว่า สิงคโปร์อาจต้องพัฒนาในเรื่องการเชื่อมช่องว่างดิจิทัลต่อผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ซึ่งเรื่องนี้สิงคโปร์ยังตามหลังเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกงอยู่
          สิงคโปร์มีคะแนนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนำชาติอื่นจากการผลักดันเปลี่ยนประเทศให้เป็นชาติอัจฉริยะ