TOTพร้อมอุ้มลูกค้าหากTT&Tมีปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีกระแสข่าว และการส่งต่อข้อความว่า ตามที่ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) หรือ TT&T หลังจาก บริษัทยื่นขอฟื้นฟูกิจการในจำนวน หนี้สิ้น 21,132.47 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2551 ต่อมา ศาลมีคำสั่งให้บริษัทเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 255นั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ยื่นคัดค้านแผนฟื้นฟูมาตลอด อาจส่งผลต่อการให้บริการของบริษัทบริษัท
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที  ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวในฐานะที่ ทีโอที เป็น คู่สัญญาสัมปทานกับ TT&T ว่า  ตามสัญญาสัมปทาน TT&T มีหน้าที่ ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบเบ็ดเสร็จ  โดยได้รับส่วนแบ่งรายได้ และค่าจ้างเป็นการตอบแทน
          ทั้งนี้หาก TT&T ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด อำนาจในการบริหารงาน  TT&T จะอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  (จพท.) โดยที่ผ่านมา  จพท. ได้แจ้ง  ทีโอที ว่า TT&T จะหยุดดำเนินการ ในเรื่อง รับแจ้งเหตุเสีย,ซ่อมสายกระจาย ซึ่งเป็นสายจากกล่องต่อสายที่เสาไฟฟ้าเข้าบ้าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2559 อย่างไรก็ตาม ส่วนงานอื่น รวมถึง การขอยกเลิกบริการทาง TT&T ยังมีหน้าที่ทำอยู่ผ่าน ศูนย์บริการลูกค้าและ call center 1103 เป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อ
          อย่างไรก็ตาม หากลูกค้า TT&T ไม่ได้รับความสะดวก ทาง ทีโอที พร้อมจะเข้าไปดำเนินการ บางส่วน เพื่อให้บริการกับลูกค้า ต่อไป