เร่งตั้งโครงสร้างกระทรวงดีอีแม้กฎหมายใหม่ล่าช้า

  "ประจิน" ย้ำแม้กฎหมายดีอีฉบับใหม่ล่าช้า โดนสนช. ตีตก ยันไม่กระทบการทำงานของกระทรวง พร้อมยืมกำลังพลมานั่งทำงานช่วงรอขอจาก กพ.300 อัตรา
          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตีตก พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ...ทำให้ต้องนำกลับมาพิจารณาใหม่นั้น อาจมีผลกระทบต่อการทำโครงสร้างกระทรวงดีอี เนื่องจากจะต้องมี 2 สำนักงานใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่มั่นใจว่าจะสามารถนำกลับมาทบทวนก่อนนำเข้าสนช.ใหม่ และผ่านสนช.ได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า ตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการ
          อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับใหม่จะล่าช้า เพราะมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องและให้ความเห็น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่กระทรวงต้องรับฟัง  ขณะนี้กระทรวงเร่งเตรียมจัดตั้งโครงสร้างกระทรวงด้วยการขอยืมกำลังพลจากหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาก่อน  ระหว่างรอการขอกำลังคนราว 300 อัตราจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
          สำหรับความคืบหน้าด้านกฎหมายที่จะต้องเร่งให้เสร็จ และเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงดีอี ภายในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และนำเข้าสนช.นั้น ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ...อยู่ในช่วงรอการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) และ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...ซึ่งกระทรวงดู และปรับปรุง เนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การทำธุรกรรมออนไลน์ (อี-เพย์เมนต์) ที่กำลังจะออกมาด้วย นอกจากนี้ยังเร่งแผนกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ไซเบอร์ซีเคียวริตี้) ซึ่งอยู่ในช่วงของการร่างแผน  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและได้ใช้ในไตรมาส 2/2561.