ALTเร่งเจรจาคู่กรณีจ่อปิดคดีฟ้องร้องปีนี้รับค่าชดเชย600ล้าน

 ทันหุ้น - ALT อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้า กรณีลูกค้าผิดสัญญาใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ที่คาดว่าจะให้จบภายในปีนี้ รับค่าชดเชย 600 ล้านบาท
          แหล่งข่าวจากห้องค้าหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT มีข้อพิพาททางกฎหมาย กรณีลูกค้าผิดสัญญาใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ประกอบ Fiber to the Factory (FTTF) ภายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง หลังศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้คู่สัญญา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกับคู่กรณี ตามที่บริษัท โดยคาดว่าจะพยายามให้จบภายในปีนี้
          ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้คู่สัญญาชำระค่าเสียหายให้กับบริษัทในอัตราเดือนละ 13.50 ล้านบาท โดยเริ่มนับจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 จนกว่าโครงข่ายดังกล่าวจะส่งมอบคืน อย่างไรก็ดีคู่กรณีมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ประเมินค่าเสียหายจนถึงปัจจุบันประมาณ 600 ล้านบาท
          โบรกส่องอนาคตโตต่อเนื่อง
          ล่าสุดคู่สัญญาดังกล่าว ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลางแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการรักษาสิทธิโดยทั่วไป และคดีอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางพิจารณาและมีคำสั่งจะรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาหรือไม่
          ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ระบุว่า ในกรณีที่บริษัทได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาที่ผิดนัดชำระค่าใช้บริการโครงข่าย รวมเป็นยอดเงินถึงปัจจุบันประมาณ 600 ล้านบาท จึงประเมินราคาเหมาะสมปี 2560 PER 25 เท่า คิดเป็น PEG ที่ 1 เท่า ได้ราคาเป้าหมายที่ 10 บาท ไม่รวมค่าเสียหายที่คาดว่าจะได้รับอีกประมาณ 600 ล้านบาท หรือ 0.60 บาทต่อหุ้น ในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโต จากรายได้ในการลงทุนโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่จะเริ่มรับรู้เต็มปีในปี 2560