ดีอีเดินหน้าแผนพัฒนาไซเบอร์ซีเคียวริตี้

แจ้งวัฒนะ * กระทรวงดีอีเดินหน้าพัฒนาไซเบอร์ซีเคียวริตี้ มั่นใจรับมือภัยความมั่นคงออนไลน์ ขณะที่ ปณท เสริมความแกร่งเอ็มโอซี ร่วมญี่ปุ่น แชร์บริการ-พัฒนาระบบโลจิสติกส์
          นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงเศรษฐ กิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จากความร่วมมือที่ได้ลงนามความร่วมมือ หรือ เอ็มโอซี กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ความร่วมมือด้านการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินโครงการระบบจำลองน้ำท่วมและระบบจำลองดินถล่มกับญี่ปุ่น
          ส่วนความร่วมมือด้านความปลอดภัยออนไลน์ (Cyber security) สำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหา ชน) หรือ เอ็ตด้า อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการฝึกปฏิบัติด้านไซเบอร์ (Cyber Defense Exercise with Recurrence: CYDER) ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นเช่นกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการรับมือและการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ของเจ้าหน้าที่สามารถรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ ทั้งนี้ ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์กช็อป ออน คลิป ในช่วง ธ.ค.2559 นี้
          นอกจากนี้ ในการประชุมไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 14-17 พ.ย.นี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ร่วมลงนามทำข้อตกลง หรือ โอเอ็มซี กับทางญี่ปุ่น มีระยะเวลา 3 ปี เพื่อแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายด้านไปรษณีย์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการทำธุรกิจร่วมกันในด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ และส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานเอกชน รัฐของญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาการบริการของ ไทย โดยกระทรวงกิจการภาย ในและการสื่อสารของญี่ปุ่น และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน.