"ทีโอที"จัดช่าง200ทีมลุยเน็ตหมู่บ้าน4เดือนเสร็จ5พันแห่ง

 "ทีโอที" พร้อมลุยติดตั้งเน็ตหมู่บ้าน การันตีปักธง 2,000 หมู่บ้านเสร็จใน 4 เดือน จัดทีมช่าง 200 ชุด ขยายโครงข่าย 5,000 หมู่บ้านต่อเดือน ขานรับเส้นตายรัฐบาล สิ้นปี 2560 เสร็จ 24,700 หมู่บ้าน "ประจิน" ย้ำ ต้อง "ดี-เร็ว-โปร่งใส" ชงของบฯบำรุงรักษา 3 ปี 5-10% ของโครงการ
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า กำลังรอความชัดเจนจากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เกี่ยวกับโครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน มูลค่า 13,000 ล้านบาท คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเข้าหารือกับปลัดกระทรวงดีอีคนใหม่ หลังจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี จะโยกงบประมาณ ให้ทีโอทีเบิกจ่ายแทนกระทรวงดีอี
          "รอความชัดเจน ในส่วน TOR เกี่ยวกับอุปกรณ์ ไฟเบอร์ออปติก จุดการวางโครงข่าย ด้วยการลากสายหรือใช้ไวร์เลส หากดีอีใช้ TOR เดิม ทีโอทีก็พร้อมเดินหน้าทันที เพราะทำเรื่องขอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ให้ใช้การประกวดราคาแทนการจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เพื่อให้การจัดซื้ออุปกรณ์เร็วขึ้น เนื่องจากตามกำหนดต้องเสร็จปี 2560 หักเวลาจัดซื้ออุปกรณ์แล้ว เหลือเวลาติดตั้งราว 10 เดือน"
          แหล่งข่าวจาก บมจ.ทีโอทีเปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเน็ตหมู่บ้านเข้าหารือ แล้ว โดยย้ำว่าทุกอย่างต้อง "ทำให้ดี ให้ทัน ให้เร็ว ให้โปร่งใส"
          ขณะที่กระทรวงดีอีจะนำโครงการที่ได้มีการทบทวนทั้งเงื่อนไข TOR ทั้งหมด เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 พ.ย.นี้
          "ตามที่ได้รับแจ้ง ทีโอทีเป็นคนเบิกจ่ายงบฯจากกระทรวง โดยนำใบเสร็จมาเบิกตามจริง จะเป็นโครงการที่ไม่มีกำไร ซื้อเท่าไรก็เบิกได้เท่านั้น น่าจะใช้เงินราว 9,000 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 10,830.87 ล้านบาทที่ตั้งไว้ตอนทีโอทียื่นซอง เข้าโครงการ"
          หลังทีโอทีลงนามในสัญญาดำเนินการกับกระทรวงดีอี คาดว่าจะใช้เวลาจัดซื้ออุปกรณ์รวมการผลิตอุปกรณ์เพื่อจัดส่ง ไม่เกิน 90 วันเป็นการจัดซื้อลอตใหญ่พร้อมกัน แต่ทยอยจัดส่งตามพื้นที่ ขณะที่การติดตั้งโครงข่ายเฟสแรก 2,000 หมู่บ้าน จะเสร็จใน 4-5 เดือน ทั้ง 24,700 หมู่บ้านจะเสร็จในสิ้นปี 2560 เฉลี่ยแล้วทีโอทีต้องติดตั้งให้ได้ 5,000 หมู่บ้านต่อเดือน ซึ่งเตรียมทีมช่างกว่า 200 ทีมลงพื้นที่ พร้อมมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละระดับลงพื้นที่ตรวจสอบงาน
          "โครงการนี้จะเป็นการสร้างโครงข่ายหลักของประเทศ เป็นทรัพย์สินของกระทรวง ที่เปิดให้เอกชนที่สนใจเชื่อมต่อเพื่อลากสายไปให้บริการตามบ้านผู้ใช้ปลายทาง ทีโอทีเตรียมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาให้ ทีโอทีเป็นผู้บำรุงรักษาโครงข่ายนี้อย่างน้อย 3 ปี และขอสิทธิ์เป็นผู้วางข่ายสายไปยังลูกค้าปลายทางเพื่อเปิดให้บริการได้ทันทีเมื่อติดตั้งโครงข่ายหลักเสร็จ เนื่องจากสำรวจแล้วว่ามีความต้องการใช้งานพอสมควร เพื่อให้การขยายโครงข่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้มีผู้ใช้งานโครงข่ายมากที่สุด"
          สำหรับค่าบำรุงรักษาโครงข่ายเพื่อให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไม่ได้สรุป แต่น่าจะรวมค่าติดตั้งโครงข่ายแล้วยัง อยู่ในกรอบ 13,000 ล้านบาท ซึ่งปกติ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั่วไปจะอยู่ราว 5-10% ของมูลค่าโครงการ
          ขณะที่ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ ทีโอทีจะมาเชื่อมต่อโครงข่ายหลักที่ติดตั้งนั้น TOR เดิมกำหนดให้ต้องมีจุดให้บริการฟรีไวไฟ 1 แห่งทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ ส่วนนี้จะเสนอให้รัฐบาลอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในราคาที่สมเหตุสมผล แต่การลากสายไปยังบ้านผู้ใช้ทั่วไปยังไม่ได้คำนวณค่าบริการที่ผู้ใช้บริการต้องจ่าย ในเบื้องต้นไม่สูงกว่าแพ็กเกจที่เอกชนให้บริการ
          "ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าทั่วไปใช้งานตาม TOR คือ 30 Mbps สำหรับดาวน์โหลดและ 5 Mbps สำหรับอัพโหลด ส่วนแพ็กเกจค่าบริการแม้โครงการนี้รัฐบาลจะซัพพอร์ตการติดตั้งโครงข่ายหลัก แต่ค่าบริการก็จะไม่ได้ถูกกว่าปกติ เนื่องจากทั้งหมดเป็นพื้นที่ห่างไกลที่เอกชนทั่วไป ไม่ได้วางโครงข่ายไปถึงอยู่แล้ว จึงมีต้นทุนค่าบริการ ค่าบำรุงรักษาที่สูงกว่าการ ให้บริการในเมือง แต่ก็มีแนวโน้มที่อาจจะ ถูกกว่าราคา 590 บาทต่อเดือน ที่เป็นราคาตลาดที่ต่ำสุดในตอนนี้"