กสทช.สั่งเพิ่มขีดสัญญาณสูงสุด2.5แสนรายรองรับใช้งานมือถือที่สนามหลวง5ธ.ค.นี้

กสทช. ตรวจสัญญาณโทรศัพท์มือถือ-ไวไฟ พร้อมจัดระเบียบสายสื่อสาร สั่งโอปเรเตอร์ทุก รายเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนสูงสุด 2.5 แสนคน โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และวันที่ 5 ธ.ค. 2559
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้ลงพื้นที่สนามหลวงเพื่อร่วมหารือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ในประเด็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไวไฟ ในบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง เต็นท์กองอำนวยการร่วม กทม. ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเพิ่มขีดสัญญาณเพื่อรองรับประชาชนผู้ใช้บริการสูงสุดให้ได้ถึง 2.5 แสนคน ตามประมาณการที่ กทม. คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพเป็นจำนวนมากในวันที่ 5 ธ.ค. 2559
          นอกจากนี้ ยังได้ตรวจอุปกรณ์และสายของสถานีฐานของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งของเอไอเอส ดีแทค ทรู แคท และทีโอที ที่ตั้งสถานีชั่วคราวในบริเวณสนามหลวง พร้อมทั้งทำการทดสอบความ เร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Speed Test) ของ ผู้ให้บริการ ซึ่งพบว่าความเร็วอยู่ในมาตรฐานที่ กสทช. กำหนดไว้ ในส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารในเบื้องต้นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการรวบรวมสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ มีการกำหนดจุดติดตั้ง Small Cell ใช้ตำแหน่งในการติดตั้งจัดวางไม่ให้เกิดความเกะกะ ซึ่งในอนาคตจะได้ประสานกับ กทม. เพื่อวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย เนื่องจากพื้นที่บริเวณสนามหลวงยังคงต้องใช้งานในพระราชพิธีต่าง ๆ อีกเป็นเวลานาน
          "สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดูแลคุณภาพบริการ และระวังรักษาอุปกรณ์ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันแรก ๆ และได้กำชับให้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากรายงานของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะนี้ผู้ให้บริการทุกรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนผู้เดินทางมาร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมศพเรียบร้อยแล้ว และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำการเพื่อคอยตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให้พร้อมสำหรับการให้บริการทุกขณะ"
--จบ--