"ทีโอที"นัดถก"ปลัดดีอี"สัปดาห์หน้า เคลียร์ทีโออาร์โครงการเน็ตหมู่บ้าน

 นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบหมายให้ทีโอทีเริ่มดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านทันที โดยการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยัง 24,000 หมู่บ้าน ซึ่งในสัปดาห์หน้าทางทีโอทีจะขอนัดหมายเข้าพบทางปลัดกระทรวงดีอีเพื่อขอความชัดเจนในการดำเนินโครงการเน็ตหมู่บ้าน โดยเฉพาะความชัดเจนของเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตัวอุปกรณ์จะมีการตีตราและถือเป็นทรัพย์สินของกระทรวงดีอีในทางกฎหมาย ฉะนั้น การสั่งซื้ออุปกรณ์หากภายหลังอุปกรณ์ที่สั่งซื้อไม่ตรงกับทีโออาร์ อาจทำให้ทีโอทีมีปัญหาในอนาคตได้ หากในการเจรจากับทางกระทรวงดีอี พบว่าสเปกยังคงเดิมก็สามารถดำเนินโครงการได้ทันที แต่หากปรับเปลี่ยนก็หวังเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
          นายมนต์ชัยกล่าวว่า ทางทีโอทีจะขอความชัดเจน ประเด็นที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ให้สัมภาษณ์ว่าจะให้เริ่มปักหมุดวาง โครงข่ายไปยังหมู่บ้านแรก วันที่ 25 ธันวาคม เบื้องต้นทางทีโอทีเห็นว่ายังเริ่มดำเนินโครงการไม่ทัน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการสั่งทำอุปกรณ์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือน และเฉลี่ยติดตั้งเดือนละ 2,000 หมู่บ้าน เป็นเวลาที่ตึงมือมาก
          แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เบื้องต้นทีโอทีคาดว่าโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านจะมีการใช้งบประมาณเฟส 1 ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากเดิม 13,000 ล้านบาท เนื่องจากกระทรวง ดีอีมีการปรับลดจำนวนหมู่บ้านลงจาก 35,000 หมู่บ้าน เหลือ 24,000 หมู่บ้าน
--จบ--