สื่อนอกบ้านชู "บิ๊กดาต้า"เจาะลึกผู้บริโภคเรียกลูกค้า

   จากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับโทรศัพท์ มือถือเป็นเหมือนกับอวัยวะที่ 33 ส่งผลให้หลายธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมการตลาด เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด
          ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวสื่อโฆษณานอกบ้านจึงเล็งเห็นโอกาสในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เพื่อช่วยลูกค้าสร้างแบรนด์สินค้าและเพิ่มยอดขาย ซึ่งหลังจากทดลองนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำตลาดทำให้การสื่อสารของสื่อนอกบ้านจากเดิมเป็นเครื่องมือการสื่อสารทางเดียวปรับเป็นการสื่อสารสองทาง เนื่องจากข้อมูลที่สื่อสารออกไปสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้
          อย่างไรก็ดี เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านจะต้องมีฐานข้อมูลของลูกค้าที่ครบถ้วนว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้าไปทำการตลาดมีความต้องการเป็นอย่างไร และจากเหตุปัจจัยนี้ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จึงเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ด้วยการเร่งเก็บฐานข้อมูลของผู้บริโภค เพื่อนำไปเสนอต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
          สุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย กล่าวว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทนับจากนี้จะมุ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลทางสถิติที่ได้มาจากบิ๊กดาต้า และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารและสร้างกิจกรรมเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของสื่อโฆษณานอกบ้าน โดยมีบิ๊กดาต้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเข้าใจถึงตัวตนของผู้บริโภคแต่ละรายว่ามีพฤติกรรมความชอบแบบใด
          เมื่อได้ฐานข้อมูลของผู้บริโภคมาแล้วก็จะมีการนำมาวิเคราะห์ว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่ผู้ประกอบการสินค้านั้นๆ จะทำการตลาด เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเหล่านั้นได้ และตัวช่วยที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลว่าผู้บริโภคมีความต้องการอย่างไร คือ การใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นตัวช่วย เพื่อบ่งบอกทิศทางของคำตอบและทางเลือกที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านได้
          ปัจจุบัน วีจีไอฯ มีบิ๊กดาต้าของ ผู้บริโภคค่อนข้างครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากมีการจับมือร่วมกับพันธมิตรอย่างบัตรแรบบิท ไลน์เพย์ และเคอรี่ โลจิสติคส์ เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านของฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งหลังจากเริ่มทดลองนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลูกค้าทำการตลาดพบว่า ผู้บริโภคให้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี เห็นได้จากการทาแคมเปญร่วมกับบัตรแรบบิทส่งผลให้แมคโดนัลด์มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปกติถึง 50%
          ผลการตอบรับที่ดีทำให้มีการคาดการณ์ว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่ไปกับการใช้บิ๊กดาต้าในสื่อโฆษณานอกบ้านน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในปี 2560 เนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านของการเพิ่มยอดขายได้
          ถือเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการสินค้าเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการโฆษณาเพื่อหวังยอดขายมากกว่าการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะแบรนด์สินค้าที่สร้างแบรนด์มาแล้วระยะหนึ่งจนเป็นที่รู้จัก การใช้บิ๊ก ดาต้า ฐานข้อมูลเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงจึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด