ชี้พลัง"อินเทอร์เน็ต" เชื่อมอุตฯสู่ยุค4.0

พีดับบลิวซี ชี้ "อินเทอร์เน็ต" กลไก สำคัญปฏิวัติอุตสาหกรรม คาดใช้เงินลงทุนกว่า 907 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีเชื่อมเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ากับทุกหน่วยการผลิต เชื่ออุตสาหกรรม 4.0 ดันรายได้ด้านดิจิทัลบริษัทเพิ่มขึ้น 2.9% ต่อปี ลดต้นทุนปีละ 3.6%
          นางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาบริษัท พีดับบลิวซี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เผยผลสำรวจ Industry 4.0: Building the digital enterprise สำรวจบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 2,000 ราย จาก 9 อุตสาหกรรม ใน 26 ประเทศว่า ปัจจุบันบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกกำลังตื่นตัว ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) โดยเชื่อมเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเข้ากับทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ คาดว่า จากนี้จนถึงปี 2563 อุตสาหกรรมทั่วโลกจะลงทุน ปีละ 907,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  "เราเห็นกระแสลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม วันนี้ผู้ประกอบการเน้นลงทุนในเทคโนโลยีสำคัญๆ เช่น เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชัน เช่น ระบบประมวลผลสถานะ และระบบการผลิตรวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อผลักดันให้องค์เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ บริษัทมากกว่าครึ่งที่ทำการสำรวจ หวังว่า จะได้รับผลตอบแทนการลงทุน กลับคืนมาภายใน 2 ปี" นางสาว วิไลพร กล่าว
          จากการสำรวจพบว่า 1 ใน 3 บริษัท ที่ทำการสำรวจให้คะแนนอัตราการแปลงเป็นดิจิทัลของตน (Digitisation) อยู่ที่ระดับ 33% และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 72%  ภายใน 5 ปีข้างหน้า ทั้งคาดการณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะทำให้ในอีก 5ปี ข้างหน้ารายได้ด้านดิจิทัลของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2.9% หรือ คิดเป็นรายได้ต่อปีที่ 493,000 ล้านดอลลาร์ และช่วยลดต้นทุนปีละ 421,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.6% ต่อปีโดยเฉลี่ย เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้ ย่นระยะการผลิตให้สั้นลงทำให้สามารถ นำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเพิ่มคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น
          สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันรัฐบาล ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้โมเดลที่เรียกว่า "ประเทศไทย 4.0" ในระยะเวลา 3-5 ปี เน้นการ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตไปสู่ภาคการบริการมากขึ้น หากทำสำเร็จจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศได้อย่างมาก
          การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นความท้าทายของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รวมทั้งขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าต้องใช้ เงินลงทุนด้านนี้เป็นจำนวนมหาศาล
          อีก 5 ปี รายได้ด้านดิจิทัลของบริษัทในกลุ่มอุตฯ ทั่วโลกคิดเป็นรายได้/ปี 493,000 ล้านบาท
          พีดับบลิวซี