ปลัดดีอียืนยันเดินหน้าต่อเน็ตทุกหมู่บ้าน 

 ยืนยันเน็ตทุกหมู่บ้านไม่ล่ม  กระทรวงดีอีพร้อมเดินหน้าต่อ แต่ปรับแก้ไขทีโออาร์ใหม่อีกครั้ง ด้านทีโอทีชี้แจงไม่ได้ดำเนินงานล่าช้าตามที่เป็นข่าว

          นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้านมูลค่า 13,000 ล้านบาท ว่า ยังคงเดินหน้าต่อภายใต้งบประมาณที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เดิมได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือน ม.ค.59 ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการล้มเลิกตามที่เป็นข่าวแต่อย่างไร โดยการดำเนินงานจะต้องมีการทบทวนเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ใหม่อีกครั้งด้วยความรอบคอบ

          ด้านนายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการนำเสนอข่าวของบางสื่อที่มีการอ้างถึงโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้านต้องล้มเลิกเพราะทีโอที ดำเนินการล่าช้าและขาดคุณสมบัตินั้น ทีโอทียืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการล่าช้า เมื่อทางกระทรวงฯ ออกทีโออาร์มา และกำหนดวันในการยื่นข้อเสนอทีโอที ก็ได้จัดทำข้อเสนอไปยื่นตามกำหนดเวลา โดยข้อเสนอที่ทีโอที ยื่นไปนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้มีการแจ้งผลการพิจารณา และไม่ได้มีการสอบถามข้อมูลใดเพิ่มเติมจาก ทีโอที

          อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวจากกระทรวงดีอี กล่าวว่า ปัญหาความล่าช้าของโครงการอยู่ที่ทีโออาร์ล้าสมัยเกินไป ขณะที่สเปคของ ทีโอทีนั้นสูงกว่า เพราะด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้น โดยส่วนตัวมองว่าทีโอทีไม่ได้มีความผิดอะไร และไม่ได้ขาดคุณสมบัติ หรือส่งเอกสารไม่ครบตามที่เป็นข่าว.