"ประจิน"เร่งกม.อีก3ฉบับ รับโครงสร้างกระทรวงดีอี

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทน รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึง ความคืบหน้าในกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างและจัดกำลังพล เพื่อเปลี่ยนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น กระทรวงดีอี ว่า ขณะนี้ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวง กำลังเร่งกระบวนการภายในเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกำลังพลให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ต่างๆ การเตรียมตัวสำหรับสำนักงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น
          ขณะที่กฎหมายใหม่ เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ... และ พ.ร.บ. คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ...จะยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อนำมาใช้รองรับหน่วยงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นอีก 2 หน่วยงาน ใน กระทรวงดีอี คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ตาม แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตนจะพยายามผลักดันให้เดินหน้ามากที่สุด
          "ยอมรับว่าตอนนี้ปลัดทำงานคนเดียว กำลังพลไม่เพียงพอ ตนในฐานะรักษาการรัฐมนตรีก็จะเข้ามาดูแลและจะหาคนมาช่วยเพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่กระทรวงดีอีมีความพร้อมภายในเดือนธ.ค.นี้ สำหรับความคืบหน้า เรื่องของกำลังพลราว 300 อัตรานั้น ได้ทำเรื่องไปยัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งก็รอตอบกลับมา ทางดีอีเองมีความตั้งใจให้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยโดยเร็วและให้ทันในปลายปีนี้" พล.อ.อ.ประจิน กล่าว
          ด้านนางทรงพร ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าด้านกฎหมาย 3 ฉบับ ที่กระทรวงดีอีจะต้องเร่งให้เสร็จและเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงดีอีภายในเดือน ธ.ค.นี้เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) พิจารณา และนำเข้า สภานิติบัญญัติ (สนช.) นั้น ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... อยู่ในช่วงรอการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) และ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...